Integratie der Eigengeestbeweging der Sterren (IESi) – Ultrageneratief Astrobiofysicochemisch Transsterwijs* (UAbfcT)

Elke vergeestelijkte Melkwegster kan ultraexogeneratief onderwezen worden. Elke UAbfcT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat alle belichaamde Melkwegsterren door Henzelven transgeneratief kunnen worden aangereikt in helderbeschouwing, helderbereizing en helderbelichaming. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoautoastrobio•eco•geomologie ea.

IESii Integratie der Eigengeestbeweging der Sterren – (UAefcT)

IESiii Integratie der Eigengeestbeweging der Sterren – (UAgfcT)

*Het Transsterwijs betreft het geheel der vergeestelijkte annex Hemellandschapbelichaamde hoofdsterren der 1200 Binnenmelkwegen die tesamen een nieuwe astrodynamische fotobiofysicochemie aanreiken waarop ons vergeestelijkte lichaam in Geestelijk Transgeneratief Spontaanonderricht of GTS kan beroep doen ten allen plaatse en tijde.

IBBi Integratie der Bioheliochemie en Bioheliofysica – (UBBTi)

IEEi Integratie der Ecoheliochemie en Ecoheliofysica – (UEETi)

IBBii Integratie der Bioastrochemie en Bioastrofysica – (UBBTii)

IEEii Integratie der Ecoastrochemie en Ecoastrofysica – (UEETii)

IFi Integratie der Fotoastrobiofysicochemie – (UFabgcT)

IFii Integratie der Fotoastroecofysicochemie – (UFaefcT)

IFiii Integratie der Fotoastrogeofysicochemie – (UFagfcT)

Melkwegheempijnkundige Kring Sideriet