Integratie der Fotokosmocytolysis* (IFia) – Ultrageneratief Fotokosmocytobiologisch Transwijs (UFkcbT)

Elk fotocytolysis kan eindelijk ultrafotogeneratief onderwezen worden. Elke UFkcbT-wordt ultrafotogeneratief gegeven zodat elkeen deze zeer specifieke multipele lichaamscellenvergeestelijkingen kan leren helderschouwen en heldermetaboliseren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generokosmocytobio•eco•geomologie ea.

IFiia Integratie der Fotokosmocytolysis – (UFkceT)

IFiiia Integratie der Fotokosmocytolysis – (UFkcgT)

IFib Integratie der Fotokosmosociocytolysis – (UFkscbT)

IFiib Integratie der Fotokosmosociocytolysis – (UFksceT)

IFiiib Integratie der Fotokosmosociocytolysis – (UFkscgT)

*Het Overkoepelende Geestcelweten overspoelt alle Eigenlichaamscellen met het Geïntegreerde Inzichtelijke Ontstaansweten van alle Cellen die dan op hun beurt verlangen deelachtig te zijn aan een specifieke Landschaps- of Grootlandschapsvergeestelijking. Deze zeer indringende Geestcelbewustzijnsverruimingen annex -verheffingen beogen elk Diepcelleven wakker te maken zodat het helderdiepteschouwen en het helderdieptereizen van het Vergeestelijkte Lichaam een gerichte hogere Levenstocht annex Levensonderneming kan aanvatten tesamen met alle natuurlijke medevergeestelijkte Oudgelijklopendheden.

Geestvisioenheemstroomkundige Kring Het Landschapsambacht

IFabcdefi Integratie der Fotokosmocytolyses der Mineraalkristallen, Insecten, Zwammen, Planten, Dieren en Primaten.

IFabcdefii Integratie der Fotokosmosociocytolyses der Mineraalkristallen, Insecten, Zwammen, Planten, Dieren en Primaten.