Integratie der Industriële Bioeconomie (IIB*) – Ultrageneratief Kosmoindustriobioecologisch Transwijs (UKibeT)

Elk industrieel concern zal kosmosociobioecologisch evolueren wat ultraeconogeneratief onderwijsbaar is. Elke UKibeT-presentatie/locatie wordt ultraeconogeneratief gegeven zodat elkeen het nieuwe sociobioecologische groepsondernemen of de fotosocioeconosynthesis leert helder(be)schouwen en helder(mede)belichamen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoeconobioeco•biogeomologie ea.

Elke Maandagavond Tele•Meditaties¤ 21.00u.-22.30u.

*Dit nieuwe omgevingsbelichaamde bioconcern/-consortium zal ecocirculair ook de sociale lasten meenemen in haar nieuwomvattende zelfbedruiping waar d’ambachtelijkheid en d’energetische georiënteerdheid een nieuwe hogere (kosmische) wederkerigheidsevolutie in helderdiepduurzaamheid zullen bewijzen.

¤Deze Transgeneratieve Ecomeditaties zullen specifieke natuurparkregio’s zoals bv Bosland, de Brabantse Wouden, Hoge Kempen en de Schelde(bekken)vallei dermate landschapsvergeestelijken dat de Regeneratieve Kosmoecologische Biolandbouw er spontaan haar herintrede zal doen en de wrange monocultuur door onze aloude natuurgraan- en natuur(gras)zaadgewassen zullen moeten vervangen worden.