Integratie der Kosmobiofotomica (IKai) – Ultrageneratief Fotokosmobiologisch Transwijs (UFkbTa)

De pure celvergeestelijking kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UFkbTa-presentatie/locatie wordt ultrafotogeneratief gegeven zodat elkeen deze fotomische onderwijsfrekwenties leert helderschouwen en mettertijd helderbelichamen zodat een puur geestelijk omgevingsonderricht heldermaatschappelijk kan uitgroeien tot een nieuwe stiltenormaliteit . Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrafotoexobio•eco•geomologie ea.

IKaii Integratie der Kosmoecofotomica – Ultrageneratief Fotokosmoecologisch Transwijs (UFkeT)

IKaiii Integratie der Kosmogeofotomica – Ultrageneratief Fotokosmogeologisch Transwijs (UFkgT)

IKbi Integratie der Kosmobiofonomica – Ultrageneratief Fonokosmobiologisch Transwijs (UFkbTb)

Ultrafonoexobio•eco•geomologie ea.

IKbii Integratie der Kosmoecofonomica – Ultrageneratief Fonokosmoecologisch Transwijs (UFkeTb)

IKbiii Integratie der Kosmogeofonomica – Ultrageneratief Fonokosmogeologisch Transwijs (UFkgTb)