Integratie der Macroenergetische Mens (IMMi*) – Ultrageneratief Macrokosmobiologisch Transwijs (UMkbT)

Het nieuwe kosmografische SSDS•onderzoek (I-V) heeft ervoor gezorgd dat we de macrokosmologische essenties van ons Universum volledig konden integreren waardoor de Macroenergetische Mens eindelijk kan verwerkelijken wat perfect ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke UMkbT-presentatie/locatie wordt ultrageneratief onderwezen zodat de macrotalentmogelijkheden van de Geestlichamelijke Mens volledig helderoverzienbaar zijn. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Generomacrobiomologie ea.

IMMii Integratie der Macroenergetische Mens – (UMkeT)

Generomacroecomologie ea.

IMMiii Integratie der Macroenergetische Mens – (UMkgT)

Generomacrogeomologie ea.

*De Innerlijke Macroenergetische Mens is ontstaan doordat de Grootkosmische Ordewachters, de Grootkosmische Levensveredelaars en de Grootkosmische Zaadstrooiers integraal cellulair geintegreerd zijn.

Geesthemelkundige Kring SDSS1•2