Integratie der Planetaire en Solaire Ultratori (IPSUii) – Ultralaboratief Ultratorisch Helderwijs (UUHii)

Elke ultrasferische torus annex torusveld kan ultralaboratief onderwezen worden.

Beatrijs & Pierre