Integratie der Primordiale PAKs (IPPAKS) Scylla* – Ultrageneratief Psychokosmomoleculair Helderwijs (UPHi)

Alle ’primordiale policyclische aromatische koolwaterstoffen’ (PPAKs) kunnen eindelijk helderherkend en cellulair geintegreerd worden wat ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke UPH-presentatie/meditatie wordt ultraecogeneratief gegeven zodat elkeen de verreikendheid van deze aartsmythische ppaks leert inzien, overzien en uiteindelijk mede-integreren wat een sterke verblijding onzer ppakerfdrachtigen zal teweegbrengen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultracarbohydrobio/eco/geomologie

*Zeemonster met vrouwelijk hoofd en romp waaruit zes hondenkoppen reiken met elk drie messcherpe rijen tanden alsook twaalf hondenpoten en een reuzenvissenstaart.

Met 2 Ringen : Cyclobutadieen Slaapapneu / Benzocyclobutadieen Schildklier / Cyclobuteen Parkinson / Benzocyclobuteen Hersenen / Cyclopentadieen Spierstelsel / Benzocyclopentadieen Gilles de la Tourette / Indeen Autisme / Azuleen Kwantisatie / Vetivazuleen Hierarchisatie / Naftaleen Psychose / Methylnaftaleen Zwaarlijvigheid / Cadaleen Schizofrenie // Met 3 Ringen : Naftaleen Depressie / Benzo(a)naftaleen Dementie / Benzo(b)naftaleen Suikerziekte / Acenaftaleen Lever / Acenaftaleen (C12H10) Nierfalen / Fenaleen Baarmoeder / Fluoreen Tandbederf / Antraceen Haaruitval / Ditranol Longen / Fenantreen Milt // Met 4 Ringen : Antraceen Maagzweer / Benzo(a)antraceen Maag / Benzo(b)antraceen Darmen / Fenantreen Ziekte van Crohn / Benzo(c)fenantreen Auto-immuunziektes / Fluoranteen Psoriasis / Pyreen Eczeem / Chryseen Heupen / Piceen Blaas / Tetraceen Ogen // Met 5 Ringen : Antraceen Ontkalking / Fenylethynylantraceen MS / Dibenzoantraceen Virussen / Difenylantraceen Geslacht / Fluoranteen Bloed / Benzobfluoranteen Aids / Benzoghifluoranteen Geslacht / Benzojfluoranteen Drugs / Benzokfluoranteen Pest / Pyreen ADHD / Benzoapyreen Narcisme / Peryleen Egoisme / Heliceen Hoogmoed / Pentaceen Keel / Piceen Prostaat / Tetrafenyleen Oren // Met 6 Ringen : Naftaleen Versnellen / Tetrafenylaftaleen Overnemen / Peryleen Onderdrukken / Benzoperyleen Afhankelijk maken / Pyreen Chromosoom / Dibenzopyreen Diepchromosoom / Chryseen Kapitaliseren / Dibenzochryseen Hyperkapitaliseren / Circuleen Denaturaliseren / Antantreen Uitschakelen / Heliceen Dwerggroei // Met 7 Ringen : Sumaneen Hersenen / Coroneen Gewrichten // Met 8 Ringen : Circuleen Hart / Rubreen Machinaliseren // Met 10 Ringen : Ovaleen Verstikken

IPTC Integratie der Primordiale Tetra•Chlorides Charibdis* – Ultrageneratief Psychokosmomoleculair Helderwijs (UPHii)

CCl4/SiCl4/GeCl4 Braken/Diarree/Incontinentie Beroerte

*Zeemonster dat driemaal daags een enorme hoeveelheid zeewater opzoog en weer uitspuwde zodat er reuzendraaikolken ontstonden.