Integratie der Psychochemie der Zeeen (IPZ) De Zee•Egregoren – Ultrageneratief Chemooceanologisch Tele-Onderwijs (UCoTO)

Alle natuurlijke zeelandschappen kunnen in hun egregorisante structuren ultrageneratief onderwezen worden.

Pierre

Filippijnse Zee Fe / Koraalzee Mn / Amerikaanse Middellandse Zee Ti•P / Arabische Zee Propyleen•Bi / Sargossazee V / Zuid-Chinese Zee Zr / Weddellzee S•Cl / Caribbische Zee Hg / Middellandse Zee Mg / Golf van Guinea Ca•Ni / Tasmaanse Zee Li / Bengaalse Baai NH4+•S / Beringzee Li•O / Zee van Okhotsk NH4+ / Golf van Mexico H•Ar / Golf van Alaska Be / Barentszee Pb•H / Zee van Noorwegen Ureum•S / Oost-Chinese Zee Y•C / Hudsonbaai Propyleen / Groenlandse Zee Na•O / Somovzee C•Ca / Mar de Grau Ba / Rilser-Larserzee Sr / Japanse Zee Mn•O / Argentijnse Zee C / Oost-Siberische Zee Ba•Nb / Lazarevzee CH4 / Karazee O•H / Scotiazee NH4+ / Labradorzee He / Andamanzee Ag•P / Laccadivenzee Li / Irmingerzee Pb / Solomonzee Hg / Kanaal van Mozambique Rn•CH4 / Cosmonautenzee Mg•O / Bandazee Fe / Baffinzee B / Laptevzee Be / Arafurazee U / Rosszee C / Chukchizee C / Timorzee S / Noordzee Mg•Ca / Bellingshauserzee Na•O / Beaufortzee C•O / Rode Zee P / Zwarte Zee Cl / Golf van Aden Pb / Gele Zee Li / Baltische Zee Ti / Kaspische Zee Ba / Lybische Zee Ar•C / Mawsonzee Propyleen•C / Levantijnse Zee Fe / Javazee S / Golf van Thailand K / Keltische Zee Pt•Ar / Carpeutarische Zee Si•C / Zee van Celebes Propyleen / Tyrrheense Zee Etyleen / Suluzee Cr•C / Cooperatiezee Sn•C / Perzische Golf NH4+ / Floreszee Cr / Golf van St. Lawrence C•S / Baai van Biscaje Si / Egeische Zee Aluin•C / Golf van Anadyr U / Molukse Zee Li / Omaanse Zee Cd•P / Ionische Zee Cu / Golf van Californie Nb / Balearische Zee C / Adriatische Zee Mg