Integratie der Reuzenplanetaire Assenstelselbreinen (IRA) De Twaalfhoekcilinder – Ultralaboratief Axiojoviologisch Tele-Onderwijs (UAjTO)

Elk assenstelselsysteembrein onzer (ongekende) reuzenplaneten alsook hun specifieke maanassendeelbreinen kunnen ultralaboratief onderwezen worden.

Pierre

IQK Integratie der Quantum•Kosmobiologie Sanat Kumara