Integratie der Sterre(n)•Midpunten (ISMi) – Ultrageneratief Astrokosmologisch Transwijs (UATi)

Elk sterre(n)midpunt en elk sterrenhoopmidpunt kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UAT-presentatie/meditatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze ongekende midzwaartepuntstradities leert inschouwen en invoelen zodat onze heldermaatschappelijke volkstalenten massaal kunnen openbloeien. Een kleine natuurvergoeding of een wijkwerkcheque is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

HHiii Hogere Heldersociaalzintuiglijkheidsduiding IIIa : Acrux Heldersociaalleren / Algol Heldersociaalgaan / Almitak Heldersociaalhopen / Alfa Centauri Heldersociaaldenken / Alfa Herculis Heldersociaalmotiveren / Alfa Leporis Heldersociaalgenezen / Alfa Serpentis Heldersociaalaanmoedigen / Alfa2 Capricorni Heldersociaalvermeerderen / Beta Aurigae Heldersociaalwenen / Beta Centauri Heldersociaalzegevieren / Beta Cephei Heldersociaalmanoevreren / Beta Monocerotis Heldersociaalscholen / Beta Draconis Heldersociaalvoelen / Delta Circini Heldersociaalzien / Delta Cygni Heldersociaalaanraken / Delta Geminorum Heldersociaalvertellen / Delta Sculptoris Heldersociaalbewerken / Delta Velorum Heldersociaalplanten / DV Piscium Heldersociaalamuseren / EBLM J0555-57 Heldersociaalmusiceren / CE Pegasi Heldersociaalspelen / Epsilon Equulei Heldersociaalbouwen / Epsilon Normae Heldersociaalhoren / Eta Aquilae Heldersociaalzijn / Eta Corona Borealis Heldersociaalvertegenwoordigen / Eta Geminorum Heldersociaalwinnen / Eta Herculis Heldersociaaldansen / Eta Lupi Heldersociaaltekenen / Eta Telescopii Heldersociaalonderzoeken / Eta Virginis Heldersociaalomhelzen / Eta Aquarii Heldersociaalbewegen / Fomalhaut Heldersociaalbesturen / Gamma Leporis Heldersociaalzweren / Gamma Lupi Heldersociaalbidden / GW Orionis Heldersociaalhemelen / H Centauri Heldersociaalmediteren / HS Hydrae Heldersociaalvliegen / Iota Bootis Heldersociaalschonen / Iota Leonis Heldersociaalwarmen / Iota Leporis Heldersociaalzoenen / Iota Serpentis Heldersociaalbehagen / Iota Normae Heldersociaaleten / IU Aurigae Heldersociaalvermaken / Kappa Fornacis Heldersociaalcommuniceren / Kappa Pegasi Heldersociaalvieren / Lambda Geminorum Heldersociaalbesturen / Lambda Lupi Heldersociaalarbeiden / Lambda Tauri Heldersociaaloogsten / Megrez Heldersociaalkalligraferen / Mintaka Heldersociaalverzorgen / Mu Bootis Heldersociaalorganiseren / Nu Draconis Heldersociaalbeeldhouwen / Nu Geminorum Helderdiepsocialiseren / Omicron Cassiopeia Heldersociaalwenen / …

ISMii Integratie der Sterrenhoop•Midpunten – Ultrageneratief Astrokosmologisch Transwijs (UATii)

HHiiii Hogere Heldersociaalzintuiglijkheidsduiding IIIb (Open Sterrenhopen binnenin de Melkweg) : Hyaden KHSvoelen / Alfa Persei Kluster KHSvermaken / Pleiaden KHShoren / Coma Sterrenkluster (Melotte 111) KHSredevoeren / Zuidelijke Pleiaden (IC 2602) KHSsmaken / Omicron Velorum Kluster KHSvertellen / Wishing Well Kluster KHSvertellen / Ptolemaeus Kluster (M7) KHSkleuren / Bijenkorf Kluster (M44) KHSzweven / Omega Centauri KHSzien / 47 Tucanae KHSrusten / Vlinder Kluster KHSmediteren / Juweelbox Kluster KHSmoraliseren / Dubbelkluster (NGC 869 & NGC 884) KHSkonsumeren / Kleine Bijenkorf Kluster (M41) KHSzijn / …

IMMi Integratie der Melkweg(en)-Midpunten – Ultrageneratief Glactokosmologisch Transwijs (UGTi)

HHv Hogere Helderdiepsociaalzintuiglijkheidsduiding IIIc : Andromeda Nevel KHSvoelen / Antennae Galaxy KHShoren / Backward G KHSvermenigvuldigen / Bear Paw G KHSgaan / Black Eye G KHSvangen / Bode’s G KHSklaren / Butterfly G KHSminimaliseren / Cartwheel G KHSzien / Cigar G KHSbeleven / Circinus G KHSspringen / Coma Pinwheel G KHSspelen / Comet G KHSverwijlen / Condor G KHSvliegen / Cosmos Redshift 7 KHSpuzzelen / Eye of God KHScalculeren / Eye of Sauron KHSontdekken / Fireworks G KHSleren / Grasshopper KHSverhalen / Huckey Stick G KHSzwijgen / Hoag’s Object KHSdoen / LMC KHSmediteren / Lindsay Shapley Ring KHSbeinvloeden / Lttle Sombrero KHSstaken / Malin 1 KHSzingen / Medusa Merger KHSklimatiseren / Sculptor Dwarf G KHSbouwen / Mice Gs KHSdenken / SMC KHSsmaken / Mayall’s Object KHSverenigen / Melkweg KHSzien / Needle G KHSbehagen / Wolf-Lundmarck Melotte KHSgidsen / Paramecium G KHSreizen / Peekaboo G KHSspelen / Pinwheel G KHStijdreizen / Sculptor G KHSsmeden / Sombrero G KHSstreven / Southern Pinwheel G KHSbehagen / Spider G KHSdichten / Sunflower G KHSzonnen / Tadpole G KHShelen / Triangulum G KHStranen / Whirlpool G KHSpasseren / …

IMMii Integratie der Melkweghoop•Midpunten – Ultrageneratief Glactokosmologisch Transwijs (UGTii)

HHvi Hogere Helderdiepsociaalzintuiglijkheidsduiding IIId : King Gidorah SK Heldersociaalreizen / Laniakea Heldersociaalvoelen / Virgo SK Heldersociaaldenken / Hydra Centaurus SK Heldersociaalverheffen / Pavo Indus SK Heldersociaaldelen / Zuidelijke SK Heldersociaalwensen / Saraswati SK Heldersociaalzoeken / Perseus Pisces SK Heldersociaalzien / Coma SK Heldersociaalzien / Sculptor SK Heldersociaalzijn / Hercules SK Heldersociaalaanreiken / Leo SK Heldersociaalzijjn / Ophiuchus SK Heldersociaalonderwijzen / Shapley SK Heldersociaalvertellen / Horologium Reticulum SK Heldersociaalruiken / …

Melkwegenmidpuntheemkundige Kring Witwaterstof