Integratie van het Meervoudige Celbewustzijn (IMCi) – Ultrageneratief Cytoecologisch Transtijdswijs* (UCeT)

Elk persoonsgebonden oudcelbewustzijn ooit is onderdeel van een scheppende bewustzijnssynchroniciteit die perfect ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke UCeT-presentatie wordt ultrachronogeneratief gegeven zodat elkeen leert over de muurtjes van het eigentijdsbestaan heen te helderschouwen zodat de hogere gelijklopendheid van ons Geestelijk Bestaan zich zachtjesaan kan ontsluiten in meerdere synchrone geïntegreerde bestaansvormen die allen elkaar al een tijdje tijdswederkerig trachtten bij te staan. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generocytoecomologie ea.

IMCii Integratie van het meervoudige Celbewustzijn – (UCgT)

Generocytogeomologie ea.

*Transtijdswijs verwijst naar de integratie van ons QCC of quantumchronocontinuum waardoor de gesloten tijd zich voor het eerst opende en het Celbewustzijn eindelijk integraal kan vervolledigd worden.

IS Integratie der Syndromiciteit** – Ultrageneratief Palaeosyndromologisch Transcelwijs (UPsT)

**Syndromiciteit is de syndromologische verwevenheid met alle lichaamseigen restoudcelbewustzijnsmisgroeiingen.

Op simpele aanvraag zijn de 18 persoonlijke en/of (groot)landschappelijke oudcelbewustzijnserfdrachten verkrijgbaar en verhaalbaar.