Integratie der Transgeneratieve Anthropoecologie (ITA) – Ultrageneratief Psychopathocytoecologisch Transwederwijs* (UPpceT)

Elke volksgeneeskundige omgevingsbehandeling zal eindelijk geestcelwederkerig kunnen zijn wat ultraecogeneratief onderwijsbaar is. Elke UPpceT-presentatie wordt ultraecogeneratief gegeven zodat elke omgevingsoverdrachtelijke raadpleegactie spontaanwederkerig wordt helderbeleefd en helderbereisd wat de omgevingsvergeestelijking der betrokkenen sterk zal verdiepen en verbreden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generosociocytoecomologie ea.

*Transwederwijs is het spontaantransgeneratieve wederkerigheidsonderwijs dat onder vergeestelijkte omgevingsomstandigheden automatisch gehanteerd wordt omdat grotere (landschaps)omgevingen in geestbelichaming genomen zijn en dus alles kunnen (herver)delen wat in geestverheling aangebracht wordt.

Stroompijnkundige Kring TTO°

°Tele•Transgeneratieve Omgevingsraadpleging

VSEA◇ Vergeestelijking der vele Soorten Energetische Anthropologie : Transgeneratieve Anthropobiologie / Transgeneratieve Anthropoecologie / Transgeneratieve Anthropogeologie▪︎ / Transgeneratieve Anthropoheliologie / Transgeneratieve Anthropoglactologie / Transgeneratieve Anthropoklustrologie / Transgeneratieve Anthropokosmologie ea.

◇Elke energoanthropologische vergeestelijking kan aangevraagd worden in presentatie en/of telemedeverheffing en kan door elke geoefende Geestcelwerk(st)er vrijvisionair opgevraagd worden in ons Hemelheemhuis te 2880 Bornem Klein-Brabant België.

▪︎Voorbeeld uit een persoonlijk ’Transgeneratief Anthropogeologisch Programma’ (TAgP) : Titicacameer / Sahel / Schotse Hooglanden / Pyreneeen ea.