Integratie der Vaste Sterren Astrologie (IVSA) Vindemiatrix – Ultrageneratief Astrogeofysisch en Astrogeochemisch Tele-Onderwijs (UAATO)

Elke belangrijke vaste ster onzer Melkweg die astrologisch aangewend werd kan ultrageneratief onderwezen worden.

Pierre

Difda beta Ceti H / Algenib gamma Pegasi C / Aldermin alfa Cephei Cu / Alpheratz alfa Andromedae He / Baten Kaitos zeta Ceti H / theta Eridani H / Al Pherg eta Piscium H / Vertex 31 M Andromedae He / Mirach beta Andromedae Zi / Mira omikron Ceti Pb / Sharatan beta Arietes Hg / Caph beta Cassiopeiae C / Ras Almutallat alfa Trianguli C / Hamal alfa Arietes K / Schedir alfa Cassiopeiae Pb / Tsih gamma Cassiopeiae H / Almach gamma Andromedae Rn / Menkar alfa Ceti Mg / Ruchbach delta Cassiopeiae H / Botein delta Arietes Ti / Zaurak gamma Eridani Mn / Capulus 33 H VI Persei C / Algol beta Persei Li / Alcyone eta Tauri Cu / gamma Persei Au / Marfak alfa Persei Ag / Menkhib zeta Persei Bi / Keuen She epsilon Persei Ni / Prima Hyadum gamma Tauri C / Merope delta Tauri C / Noordelijk Stieroog epsilon Tauri Mg / Aldebaran alfa Tauri Al / Cursa beta Eridani Sn / Al Ka’b iota Aurigae Aluin / Rigel beta Orionis C2H4 / Al Ma’az epsilon Aurigae C / Nihal beta Leporis Mn / Bellatrix gamma Orionis H / Arneb alfa Leporis C6H6 / Capella alfa Aurigae Pb / Phakt alfa Columbae Bi / Mintaka delta Orionis Be / El Nath beta Tauri C / Na’ir Alsaif iota Orionis H / Ensis 42 M Orionis H / Alnilam epsilon Orionis H / Alnitak zeta Orionis H / Al Hecka zeta Tauri C / Al Saif kappa Orionis H / Polaris alfa Ursae Minoris Al / Betelgeuze alfa Orionis H / Menkalinan beta Aurigae C / theta Aurigae C / Tejat eta Geminorum Ti / Dirah mu Geminorum Ti / Murzim beta Canis Majoris C / Furud zeta Canis Majoris U / Alhena gamma Geminorum Li / epsilon Geminorum Li / Sirius alfa Canis Majoris C / Canopus alfa Carinae Pb / Wasat delta Geminorum Zi / Propus iota Geminorum S / Castor alfa Geminorum P / Adhara epsilon Canis Majoris C / Gomeisa beta Canis Majoris H / Pollux beta Geminorum Ag / Wezen delta Canis Majoris Cu / Procyon alfa Canis Minoris Au / tau Puppis O3 / Aludra eta Canis Majoris C / pi Puppis Ureum / Talitha iota Ursae Majoris C / Praesaepe 44 M Cancri Mn / Noordelijke Asellus gamma Cancri Hg / Zuidelijke Asellus delta Cancri C2H4 / rho Puppis H / Kochab beta Ursae Minoris H / Acubens alfa Cancri C / Duhbe alfa Ursae Majoris C6H6 / Naos zeta Puppis Mg / Merak beta Ursae Majoris H / Algenubi epsilon Leonis K / Pherkad gamma Ursae Minoris Ca / Alphard alfa Hydrae H / Al Suhail gamma Velorum C / Adhafera zeta Leonis Zi / Al Jabhah eta Leonis Sn / Juba gamma Leonis C / Regulus alfa Leonis C / Phecda gamma Ursae Majoris Ca / Alioth epsilon Ursae Majoris V / lambda Velorum C / Zosma delta Leonis H / Mizar zeta Ursae Majoris Pt / iota Leonis Pt / Koo She delta Velorum B / Denebola beta Leonis H / epsilon Carinae Li / Alkes alfa Crateris Fe / Cor Caroli alfa Canum Venaticorum U / Copula 51 M Canum Venaticorum U / Labrum delta Crateris H / Benetnash eta Ursae Majoris C / Zavijava beta Verginis Mg / pi Virginis Al / Markeb kappa Velorum Ag / Zaniah eta Virginis Mg / Scutulum iota Carinae Pb / Vindemiatrix epsilon Virginis Li / Caphir gamma Virginis H / mu Velorum C / gamma Corvi C / epsilon Corvi C / Algorab delta Corvi C / Al Dhibain eta Draconis K / beta Corvi Au / Seginus gamma Bootis Sr / Muphrid eta Bootis H / Foramen eta Carinae Aluin / nu Carinae Na / Spica alfa Virginis H / Arcturus alfa Bootis Be / gamma Hydrae C / delta Centauri C / Izar epsilon Bootis Al / theta Carinae NaCl / Miaplacidus beta Carinae NaCl / Koo Low gamma Centauri C / iota Centauri C / Princeps delta Bootis Cu / phi Virginis Pb / delta Crucis H / gamma Crucis H / Khambalia lambda Virginis He / mu Virginis Rn / beta Crucis Ag / Acrux alfa Crucis Sn / Alphecca alfa Corona Borealis Ti / Chort theta Centauri Li / zeta Centauri U / Zuidelijke Schaal alfa Librae C / epsilon Centauri Sr / Noordelijke Schaal beta Librae C / eta Centauri B / alfa Musca C6H6 / Unukalhai alfa Serpentis Aluin / Yang Mun alfa Lupi P / Agena beta Centauri C / Ke Kwan beta Lupi H / Bungula alfa Centauri C / Korneforos beta Herculis Ti / zeta Herculis Ti / gamma Lupi Mg / Yed Prior delta Ophiuchi Hg / Isidis delta Scorpii Al / pi Scorpii Al / Graffias beta Scorpii Al / Yed Posterior epsilon Ophiuchi Ca / sigma Scorpii Fe / Han zeta Ophiuchi Fe / gamma Triangulum Australis Au / Antares alfa Scorpii Ni / tau Scorpii Ag / beta Triangulum Australis Sn / Rastaban beta Draconis C / epsilon Scorpii H / Ras El Gheti alfa Herculis C / Sabik eta Ophiuchi Ca / alfa Triangulum Australis C3 / Ras El Hague alfa Ophiuchi C3 / Lesath nu Scorpii C3 / beta Arae O3 / Shaula lambda Scorpii Rn / alfa Arae C2H4 / Cheleb beta Ophiuchi C / Sargas theta Scorpii Be / Aculeus 6 M Scorpii He / kappa Scorpii H / Eltanin gamma Draconis H / Acumen 7 M Scorpii H / Sinistra nu Ophiuchi C / Spiculum 8.20.21 M Sagitarii Li / gamma Sagittarii Li / Polis mu Sagittarii Li / Kaus Meridionalis delta Sagittarii U / Kaus Australis epsilon Sagittarii C / Kaus Borealis lambda Sagittarii C / Facies 22 M Sagittarii C / Pelagus sigma Sagittarii U / Ascella zeta Sagittaria C / Manubrium omikron Sagittarii C / Wega alfa Lyrae Au / Ain Al Rami pi Sagittarii C / Deneb zeta Aquilae C3 / alfa Pavonis D2O / Terebellum omega Sagittarii CHNO / beta Hydri Hg / Tarazed gamma Aquilae Cu / Sham alfa Sagittae Sr / Albireo beta Cygni C6H6 / Altair alfa Aquilae Aluin / Giedi alfa Capricorni C / Dabih beta Capricorni C / Oculus pi Capricorni C / Bos rho Capricorni C / alfa Tucanae Mg / Armus eta Capricorni C / Dorsum theta Capricorni C / epsilon Delphini H / Al Na’ir alfa Gruis H / delta Cygni H / alfa Delphini H / Castra epsilon Capricorni Ag / Nashira gamma Capricorni Ag / beta Gruis Sn / Sadalsuud beta Aquarii H / Deneb Algedi delta Capricorni H / Sadr gamma Cygni H / Gienah epsilon Cygni H / Enif epsilon Pegasi C / Sadalmelik alfa Aquarii H / Fomalhaut alfa Piscis Australis H / Deneb Adige alfa Cygni C / Skat delta Aquarii Ti / alfa Hydri Fe / Achernar alfa Eridani Pb / Na’ir Alzaurak alfa Phoenicis B / Markab alfa Pegasi C / eta Pegasi C / Scheat beta Pegasi C