Integratie der Wetenschappelijke Eindtermen (IWE) De Eindbelichaming – Ultrageneratief Wetenschapsintegratief Helderwijs (UWH)

Elke (universitaire) eindterm ooit kan in belichaming respectievelijk omgevingsbelichaming ultrageneratief onderwezen worden. Elke UWH-presentatie/meditatie wordt in diepomgevingsbelichaming of ultrabio•ecogeneratief gegeven zodat de nieuwe eindtermen kunnen aanschouwd, onderzocht en eventueel helderproefondervindelijk medegeparticipeerd worden in alle (specialistische) wetenschappen en omgevingswetenschappen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraeconobio•eco•geomologie ea.