Integratie van het Gilgamesh•Epos* (IGE) – Ultrageneratief Sociogigantobio•ecologisch Transwijs (USgbeT)

Elk deel van dit donkere Reuzenepos kan eindelijk ultragigantogeneratief onderwezen worden. Elke USgheT-presentatie/locatie wordt ultrageneratief onderwezen zoadat elkeen helderinzicht krijgt in dit stichtend Reuzenepos dat nog nooit ontsloten werd. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

*Quantumsociogigantobio/ecologie ea.

IGG Integratie der verborgen Gilgamesh•Gestaltes : Op aanvraag.

IGT Integratie der Gilgamesh•Tijdslijnen : Op aanvraag.