Integratie van het Mineralisme* (IM) – Ultrageneratief Econobio•eco•geologisch Transmineraalwijs (UEbegT)

Elke mineraalkristalsoort bezit een specifiek omgevingsbewustzijn dat ultrageneratief kan onderwezen worden. Elke UEbegT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de omgevingsbelichamingsdraagkracht der gesteenten leert helderbekennen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generomineroeconoecomologie ea.

Geestmineraalheemkundige Kring Geestambachtelijkheid

OPM Omgevingsbelichamingspsychologieën der Persoonsgebonden Mineraalkristalsoorten : Abswurmbachiet Aannemer / Adamiet Autofabrikant / Aheyliet Verlichting / Alexandriet Macht / Alforsiet Machinaal / Allabogdaniet Vermindering / Allaniet Geneeskunde / Ankeriet Machinerie / Anthonyiet Mijnbouw / Arfvedsoniet Kosmetica / Armalcoliet Woestijnlandschappen // Baddeleyiet Politiek / Bazziet Universiteit / Bertrandiet Landbouw / Bilibinskiet Milieu / Billietiet Ziekenhuizen / Bixbiet Voeding / Bixbyiet Genetische Manipulatie / Blödiet Bosbouw / Blossiet Visserij / Bostrailliet Beurzen / Borniet Intelligentie / Boulangeriet Fabrieken / Bournoniet Psychiatrie / Brewsteriet Oorlog / Briartiet Medicijnen / Bromelliet Reizen / Brookiet Bewegen / Bruciet Brouwers / Brunseniet Verwijderen // Canfieldiet Dierenleed / Carnalliet Vrijheid / Carnotiet Bekrompenheid / Celsiaan Plantkunde / Cernyiet Virussen / Cesbroniet Banken / Chapmaniet Dichtkunst / Cleviet Katalyseren / Clinozoisiet Microleven / Clintoniet Suikervrij / Coestiet Prioriteit / Coffiniet Drugs / Colemaniet Homeopathie / Cooperiet Fruitteelt / Cordieriet Vegetarisme / Covelliet Onderdrukking / Crookesiet Onderwijs // Dawsoniet Wetenschap / Delafossiet Kleding / Delvauxiet Bouwen / Descloïziet Evolueren / Dickiet Kapitaliseren / Dolomiet Professoraat / Domeykiet Doctoraat / Donnayiet Vermenigvuldigen / Dumortieriet Begrip // Ferberiet Koningsschap / Ferrieriet Chemie / Fergusoniet Genetica / Forsteriet Parlement / Franckeiet Nationale Bank / Freieslebeniet Volkskunde / Friedrichiet Heraldiek // Gadoliniet Imperium / Gahniet Imperium / Garnieriet Kruiderij / Geigeriet Filosofie / Genkiniet Genetica / Gersdorffiet Socialisme / Gibbsiet Feesten / Goethiet Wereldsheid / Greenockiet Erfgoed / Gruneriet Originaliteit / Gunningiet Wilden // Haggertyiet Kalligrafie / Hapkeiet Meteoriet / Hawleyiet Tijdsgeest / Herzenbergiet Anthropologie / Heulandiet Depressie / Hörnesiet Anatomie / Hübneriet Overleven / Hutchinsoniet Entomologie / Hutteniet Liposoom // Jamesoniet Dermatologie / Jeremejeviet Godsdienst / Jedwabiet Planetarium / Jimthompsoniet Toneel / Johannseniet Beeldhouwkunst / Johnbaumiet Electrisch Geladen Deeltjes / Jordaniet Kernenergie // Kassiet Vaccinatie / Kieseriet Kinderziekten / Kleberiet Oorlog / Kobelliet Aardrijkskunde / Kogarkoiet Algebra / Kolbeckiet Nucleair / Kornerupien Ploegen / Krenneriet Dynastie / Kukharenkoiet Diplomatie // Langiet Rechtsstaat / Lonsdaleiet Wetsboek / Loraiet Instellingen / Ludwigiet Wapenhandel // Mariciet Astronomie / McKelveyiet Autisme / Meneghiniet Hersenvliesontsteking / Milleriet Mycologie / Moissaniet Mystiek / Morganiet Liberalisme / Murdochiet Micro•organismen // Okeniet Ornithologie / Olgiet Boekdrukkunst / Oosterboschiet Evolutieleer // Parisiet Radiografie / Partheiet Senaat / Penikisiet Volksgemeenschap / Perhamiet Oudheidkunde / Perovskiet Kinderopvang / Petziet Historiek / Pezzottaiet Jicht / Phillipsiet Koeling / Prehniet Wereldorganisatie / Proustiet Prostitutie // Rambergiet Kloosters / Biebeckiet Jodendom / Rossmaniet Waterplanten / Russeliet Wildfauna // Samarskiet Vervuiling / Sanborniet Oerwoud / Satterlyiet Zonne•energie / Schoepiet Oceanië / Schreibersiet Antartica / Sekaninaiet Zandwoestijn / Sengieriet Intercom / Sillimaniet Electrische Voertuigen / Simpsoniet Territorium / Smithsoniet Muziek / Sperryliet Bevruchting / Steacyiet Konserveren / Stephaniet Reclame / Stichtiet Pasteuriseren / Stilleiet Lactose / Stolziet Steriliseren / Stromeyeriet Jagen / Sugilliet Vakbond / Sylviet Origine // Taramelliet Bloedziekten / Tealliet Symboliek / Tennantiet Kultuur / Tenoriet Kweken / Thenardiet Chakralogie / Thomasclarkiet Hindoeïsme / Thomsoniet Bioarchaeologie / Thortveitiet Massa / Tiemanniet Tumoren / Torberniet Wereldbeschouwing // Ulexiet Wonderen / Ullmanniet Computer / Uvaroviet Gesternte // Valentiniet Ziekteleer / Vateriet Organisatie / Vanqueliniet Sectarisme / Vivianiet Dementie // Wardiet Parkinsonisme / Weloganiet Sterrekunde / Whewelliet Natuurkunde / Whitlockiet Natuurkunde / Willemiet Regenboog / Witheriet Overstromingsgebied / Wollastoniet Kapitaliseren / Wulfeniet Quantum // Uytenbogaardtiet Kinderloosheid // Zaccagnaiet Organiciteit / Zacheriet Communisme / Zajaciet Handelen / Zakharoviet Verzuimen / Zanazziiet Steendruk / Zaratiet Ruziën / Zhanghengiet Gezondheid / Zhemchuznikoviet Politiek / Ziesiet Regeren / Zänkeniet Kabbalisme / Zippeiet Vluchten / Zoisiet Woestijnvaders

*Het Mineralisme is de totaalvergeestelijking onzer mineraalkristallen en mineraalkristal(stof)stromen die allen tesamen het nieuwe Geestbewustzijnskrachtsveld van het lieve Leven zullen verwerkelijken.

IEi Integratie van het Exomineralisme I – (UEebegTi)

BOM Buitenaardse Omgevingsbelichamingspsychologieën der Meteorieten : 2 Pallas Zwangerschap / 4 Vesta Chemie / 221 Eos Allergieën / 289 Nenetta Hoop / 3103 Eger Plastiekvervuiling / 3819 Robinson Lava / IA Meteoriet Procenten / IAB Meteoriet Aandelen / IB Meteoriet Leningen / IC Meteoriet Kapitaal // Acapulcoiet Wanhoop / Aeroliet Psychose / Allen Hills 84001 Pelgrims / Allende Meteoriet Coïtus / Amfoteriet (LL) Antroposofie / Angriet Assertiviteit / Ataxiet Mannen / Aubriet Verdraagzaamheid / Brachiniet Industrie / Basalt Achondriet Verwerking / Koolstofchondriet Schieten / Chassigniet Esoterie / Chondrules Archaeologie / Dar al Gani Amnestie / Woestijnglas Vrouwen / Electrfonische Bolide Atomen / Enstatiet Achondriet Vermeerderen / Enstatiet Chondriet Verminderen / HED Meteoriet (Howardiet/Eucriet/Diogeniet) Theorieën / Hexahedriet Downsyndroom / Ijzermeteoriet Huilbuien / Kakangari Chondriet Hartritme / Kamaciet Bijnier / Lodraniet Reuma / Lunaiet Lumbago / Hoofdgroeppallasiet Gewrichtsstoornissen / Marsmeteoriet Water / Maskelyniet Bedevaarten / Magmatische Meteoriet Ziel / Mesosideriet Magie / Nakhliet Protesteren / Neumann Lijnen Heldendom / Nietmagmatische Meteoriet Hemelrijk / Octahedriet Verhalen / PAC (Primitieve Achondriet) Primaten / Pallasiet Manisch•Depressiviteit / PITTSgroep Slavernij / Plessiet Ontbinding / PPG (Pyroxeen Pallasiet Groep) Zenuwen / Rumuruti Chondrieten Hersenen / Shergottiet Leukemie / Sideroliet Epilepsie / Taeniet Mijmeren / Tamdakht Bedrog / Tekiet Vriendschap / Ureiliet Huwelijk / Widmanstätttenpatroon Groeikracht / Willamette Meteoriet Zien / Winonaiet Luisteren / Weston Meteoriet Vergaderen