Integratie van het Reciprociteits•Onderwijs* (IROi) – Ultrageneratief Reciprobioecologisch Transmineraalwijs (URbeT)

Het omgevingsbelichaamde wederkerigheidsonderwijs wordt omvattend geruggesteund door de stille massale mineralogische vergeestelijkingen wat eindelijk ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke URbeT-presentatie/locatie wordt ultraminerogeneratief gegeven zodat elkeen de wederkerigheidsdraagkracht der geestmineralen leert schouwen en verinnerlijken. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoreciprobioecomologie ea.

*Dit transgeneratief omgevingsbelichaamd onderwijs wordt spontaan bijgestaan door alle vergeestelijkte mineraalkristalvelden van onze Moederplaneet die de ogenblikkelijke cellulaire wederkerigheid der betrokken geïntegreerde kennis- en interessevelden waarborgen waardoor celbewustzijnsuitbreiding het hoofdonderdeel zal worden/zijn van dit wederzijdse diepschoolse inspireren.

IROii/iii** – (URbg/cgT) : Op Aanvraag.

**Hierbij zullen binnen afzienbare tijd ook de vergeestelijkte medicinale plantenrijken medewederdraagkrachtig aanwezig zijn.