Integratie van het Spiegellichaamlaboratorium (ISi) – Ultrageneratief Katobiologisch Transwijs (UKbT)

Elke spiegellichamelijke codex kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKbT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zpdat elkeen deze SES of Sternale Electromagnetische Spiegelcel leert helderinschouwen en helderontmantelen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem klein-Brabant België

Generokatobio•eco•geomologie ea.

ISii Integratie van het Spiegellandschapslaboratorium – (UKeT)

ISiii Integratie van het Spiegelplaneetlaboratorium – (UKgT)

Spiegelstroompijnkundige Kring Thracië

IPES Integratie der Psycho•Elementaire Spiegellichaamcellaboratoria : Energetisch opvraagbaar in het Wereldheemhuis.