Integratie vd Quantum Computer Continuum Biologie (IQCCB) – Ultrageneratief Nucleoneurologisch Helderwijs (UNnHi)

Elk donker hersenstamcelkernveld kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden.

Pierre

Ultranucleobio•eco•geomologie

IQCCN Integratie vd Quantum Computer Continuum Nucleologie

IQCCE Integratie vd Quantum Computer Continuum Ecologie (UNnHii)

IQCCG Integratie vd Quantum Computer Continuum Geologie (UNnHiii)