Johann Sebastian Bach Instituut voor Musicologische Mystiek (JIMM) – Ultrageneratief Ethnomusicologisch Helderlandschapsonderwijs (UEmHl)

Elke (ethno)musicologisch begrip kan ultrageneratief onderwezen worden.

Beatrijs & Pierre

Ultramusicobio/eco/geomologie

Begrippen : Akkoorden C / Akkoord Cadens CO / Akkoordprogressie Be / Arpeggio H / Bladmuziek Cu / Becijferde Bas Ba / Cijfersysteem Ag / Comping Fe / Componeren H / Contrabas Nb / Contrapunt Na / Diatoniek Zr / Eartraining Al / Electrische Basgitaar Li / Fuga Si / Groove C / Harmonieleer H / Harp Sn / HAFABRA Pb / Intervallen Ce / Jazz Improvisatie U / Jazzriff Ti / Jazz Standard Cl / Jazz Toonladders C / Kwarttonen B / Leadsheet Hg / Leerproces C / Lick C / Modale Jazz C / Modi vd Majeur Toonladder id Jazz Propyleen / Modus I / Multiseat Abonnement K / Muziekinstrument Mg / Muzieknotatiesoftware Ti / Muziekproductie Mg / Muziektheorie C / Notenleer Be / Neumen Al•Mg / Orkestratie C / Percussie H / Pianotechniek O / Polyritmiek Rn / Prima Vista K / Riff Sn / Ritme Au / Synchronisatie C / Solfege Ag / Tablatuur Ba / Tempo Pt / Toonhoogte Th / Transponeren C / Tritonus C3 / Trompettechniek O / Timbre He / Toonladder C / Turnaround Cr / Variatie H / Vingerzetting Li / Vibrato Ti / Voorspeelmiddag H / Vintage instrumenten Ureum / Virtuositeit C / Warm-Up Ag / Wals Mg / Xylofoon Ar / Zangtechniek C / Zigeuner Toonladder C

(Elsenach 31.III.1685-Leipzig 28.VII.1750)