Maurits Gysseling Instituut voor Onomastische Mystiek (MIOM) – Ultrageneratief Chemonomastisch Transwijs (UCmT)

Elke palaeonomastische overlevering kan ultrageneratief onderwezen worden.

Beatrijs & Pierre

Ultraonomastobiomologie

(Oudenburg 7.IX.1919-Gent 24.XI.1997)

Plaatsnaamheemkundige Kring PPI*

Schriftheemkundige Kring Italiek

*Het Plaatselijk Prehistorisch Indogermaans of Belgisch