Oprichten van Solaire Ondernemingsbelichamingsraden (OSO*) – Ultrageneratief Kosmoeconoheliologisch Transwijs (UKehT)

Elke Zon van ons viervoudig Zonnenstelsel kan in ondernemingsbelichamingsberading ultraheliogeneratief onderwezen worden. Elke UKehT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief onderwezen zodat elkeen deze komplexe heldertalentverantwoordelijkheden leert helderbegrijpen en helderomgevingsbelichamen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

De Wereldgeneratieven

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

*De Vergeestelijking van ons Quadruppel Zonnensysteem reikt vele nieuwe heldertalenten en helderreistalenten aan die onze kosmosociobio/ecodynamische evolutie(s) zullen bespoedigen want allen eenheidslievend en -makend. De doorwerking op alle Levensdelen wordt dus groter naarmate jouw omgevingsbelichaming diepinklusiever en breedlijdzaamdragender wordt wat zeer sterk zal blijken doorheen oa nieuwe onvoorwaardelijke ontmoetingen op alle oorzaaksnzichteljke en exoenergetische niveaus.

OGO Oprichten van Glactaire Ondernemingsbelichamingsraden – (UKegT)