Oprichting Levende Musea en Heemmusea (OLMH) – Ultraecogeneratief Oud•Landschappelijk Transwijs (UOLT)

Elke vorm van omgevingsbelichaming tot zelfs hogere hemellandschappelijke omgevingsbelichaming kan in Geestlichamelijkheid onderwezen worden. Deze belichamingsvergeestelijkingsarbeid is erg nuttig voor nieuwwetenschappelijke helderzintuiglijkheidswerk(st)ers die dieplandschappelijk onderzoek doen mbt oud•energetische overleveringen en gebeurtenissen die voorlopig enkel uit ongeschreven bronnen kunnen geput worden.

Elke UOLT-presentatie/locatie wordt zodanig opgevat dat elkeen overzicht krijgt over zijn/haar lichaamsvergeestelijking zodat de krijtlijnen voor een toekomstig Levend Heem•Museum kunnen begrepen en aangevat worden en het nieuwe concept van Omgevingsverheffende Natuurlichtpunten kan begrepen en onderling verbonden worden. Hierdoor ontstaat er een Levend Wereld•Wijd•Web van inzichtelijke en oorzakelijke transitie- en transformatiekundige heemhuizen en reuzenheemhuizen die allen konstant energetisch tot acuut•energetisch raadpleegbaar zijn.

Elk van deze heldertalentkrachtige volksinitiatieven draagt bij tot een nieuw Wereldgeestcelbewustzijnskrachtig weten dat voor eenieder raadpleegbaar en inzichtshanteerbaar zal zijn waardoor de nieuwe kosmoenergetische geestcellulaire evolutie zeer betrekbaar wordt. Alle nieuwe heldertalentmogelijkheden kunnen in een toepasselijke ultrageneratieve presentatie aangevraagd worden.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrakosmobio•ecogeomologie

Reuzenheemmuseumkundige Kring Olga