Oprichting van Aartsmystieke Omgevingsraden (OAO) – Ultrageneratief Aartsmystagogisch Transwijs (UAmT)

Een diepinklusieve aanbelichaming van een aartsmystieke omgevingsraad kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UAmT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen zulke OAOs leert helderschouwen, heldervoelen en helderbelichamen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrakosmosocioecomologie ea.

OAH Oprichting van Aartsmystieke Hemelomgevingsraden – (UAmH)