Oprichting van Natuurlijke Omgevingsbelichamingsraden (ONO*) – Ultrageneratief Kosmosocioecologisch Transwijs (UKseT)

Elke natuurlijke regio zal per Omgevingsbelichamingsraad ultrasociogeneratief onderwezen worden. Elke UKseT-presentatie/meditatie/conversatie wordt ultrasociogeneratief aangeboden zodat elkeen leert alle levende onderdelen der natuurlijke regio’s in te schouwen en stilomgevingslijdzaam bij te staan. Elke dieptespecialisatie is hieromtrent aanvraagbaar zoals daar zijn de quantumecologie, tensorecologie, microecologie, palaeoecologie, ethnoecologie, palaeomicroecologie en palaeoethnoecologie. Elke Omgevingsbelichamingsraad kan wekelijks rekenen op tele•energetische en tele•emergetische inzichtsbijstand zodat een hechte Celwerk(st)ersgemeenschap ontstaat die voortdurend op elkaar kan rekenen/afstemmen in een gezamenlijke en synchrone omgevingslijdzaamheidsbijstand. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkcheque zijn aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrasocioecomologie ea.

*Een Omgevingsbelichamings(be)raad bestaat uit stille geoefende energetische Celwerk(st)ers die voortdurend geestlichamelijk met elkaar in celcontact staan en al hun inzichten, integraties en energetische innovaties spontaan met elkaar en met hun natuurlijke (deel)regio(’s) delen zodat er een proactief omgevingsbeheren bestaat op zowat alle oorzakelijke en hogeroorzakelijke niveaus waardoor de natuurlijke omgevingseigenheid in ere wordt hersteld en bijkomend vergeestelijkt zodat alles en iedereen innerlijk en diepduurzaam geraadpleegd en gerespecteerd wordt zonder uitzondering.

Een Omgevingsbelichamingsraad bestaat uit alle natuurlijke geinterresseerden die in een bepaalde regio omgevingsverantwoordelijkheid opgenomen hebben en zich hiermee stilhoogomgevingslijdzaam beschikbaar hebben gesteld zoals vooral mineraalkristallen, mineraalvelden, mineraalkristalverzamelingen, natuurterreinen, natuurwaterterreinen, insectengroepen, zwammengroepen, plantengroepen, dierengroepen, mensengroepen, reuzengroepen en alle oudland-, oudlucht-, oudwater- en oudgrondbewoners die bij hun omgevingen gebleven zijn en het verlangen bezitten om mee in natuurlandschapsvergeestelijking te gaan. De totaliteit van hun gezamenlijk inzichtelijk en verwerkelijkt Leven zal het voortouw nemen in elke Omgevingsbelichamingsraad waardoorheen iedereen die elke vorm van Leven respecteert medehelderbeleefzaam zal worden opgenomen.

Hieruit zullen overal spontane energetische en emergetische volksberadingspunten ontstaan die het Celbewustzijn van eenieder zullen medevergeestelijken en medehelderverbinden waardoor de vele nieuwe wildplukinitiatieven ook fijnstoffelijk zullen geconcretiseerd worden doorheen vele nieuwe landschapsgradaties van geintegreerd oorzakelijk bio- en ecovisionair inzicht.