Persoonsbegeleiding Hoogbegaafde en Hoogsensitieve Probleemtalenten (PHHP) – Ultrageneratief Psychoethnobiologische Transwijs (UPebT)

Elk probleemtalent en elk hoogandersbegaafd probleemtalent ooit kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPebT-presentatie/meditatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen zicht en inzicht krijgt op/in probleemtalenten ontstaan uit nietherkende en/of nietbenutte hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en hoogtransitiviteit zodat er een nieuwe ultrabiodynamiek kan en mag ontstaan bij zowel hulp/zorgverleners als (negatief) ingekapselden. Ook de nevenfactoren dezer probleemtalenten worden ultrageneratief onderzocht want bijvoorbeeld de intergenerationele en interculturele overerfelijkheid is nog zeer onbesproken en heeft specifiek op deze probleemtalenten een enorme weerslag. Een kleine natuurvergoeding of een wijkwerkcheque is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Pathopsychoethnobiomologie ea.

Probleemgedragheemkundige Kring De Narcist