Pierre Vleminckx Wijkwerker te 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie – Wijkwerkcheques als aanvullende Leefloonvergoeding voor Energetische Persoonsbegeleiding en Energetische Landschapsbegeleiding (EP&EL)

Elke (internationale) voordracht/presentatie/meditatie/teleleergang/teletransitieve raadpleging/teletransitieve droomraadpleging eva. kan met wijkwerkcheques vergoed worden ten belope van 7,5 €/u. Deze cheques kunnen aangevraagd worden bij Petra Ceulemans Wijk-werkbemiddelaar regio Rivierenland 0032(0)15285053 / 0032(0)492380810 / petra.ceulemans@vdab.be / www.igemo.be/werken-en-leren/wijk-werken.

Pierre Vleminckx Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie 033453775

Biomologie Ecomologie Geomologie / Sociobiomologie Socioecomologie Sociogeomologie / Kosmosociobiomologie Kosmosocioecomologie Kosmosociogeomologie

Integratieve Hoogbegaafdheid / Integratieve Hoogsensitiviteit / Integratieve Hoogtransitiviteit / Integratieve Hooggenerativiteit ea.