Plantensfeer De Groene Man – Macrotransitief Botanisch Onderwijs (MBO I/II/III)

Elke (oud)plantensoort en elke (oud)kombinatieplantensoort ooit kan cellulair geïntegreerd worden. Elke MBO-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen leert communiceren met mossen, korstmossen, algen, grassen, koralen, wieren, planten, bomen en wouden. Ook het transitief leren invoelen der plantenziektes is een essentieel onderdeel van dit aanbod. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrofytobio/eco/geomologie ea.