Spontaanvergeestelijking der Volkeren en hun Landschappen (SVL) – Ultrageneratief Kosmoethnoecologisch Transwijs (UKeeT)

De volkerenvergeestelijkingen kunnen eindelijk doorheen hun eigenbeddingen ultraethnoecogeneratief onderwezen worden.

De Wereldtransitieven

Ultrapalaeoethnoeco‚ÄĘgeomologie ea.

SIL Spontaanvergeestelijking der Instituten en hun Landschappen – (UKeeeTi)

SOL Spontaanvergeestelijkingen der Ondernemingen en hun Landschappen – (UKeeeTii)

SUL Spontaanvergeestelijkingen der Universiteiten en hun Landschappen – (UKeeeTiii)

Geesthemelkundige Kring GGG*

*Geestelijke Gemeenschap der Generatieven of Hemellichaamwerk(st)ers