Transgeneratieve Fyloenergetische Hemellandschapuniversiteit Terra (FUT) – Ultrageneratief Kosmosociobio•ecologisch Transwijs (UKsbeT)

Iedere heldervoelende zijnde reus, mens, primaat, dier, plant, zwam, insect en mineraalkristal kan vrij les volgen aan onze transpostume kosmoenergetische landschapsuniversiteit en hierdoorheen ook tegelijkertijd de palaeofylologie exploreren der oude (vergane) Moederplaneten die allen innerlijk geestlichamelijk verbonden zijn. Elke UKsbeT-presentatie/locatie wordt ultrasociogeneratief gegeven zodat de samenevoluties der soorten met hun soortheimatten kunnen geschouwd, medegemetaboliseerd en medeomgevingsbelichaamd worden. Ook elke microbiele en palaeomicrobiele frekwentie is aanvraagbaar zodat de totaliteit van het lieve Leven mag ontmoet worden. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrasociobio•eco•geom

Ultrasocioeconobio•eco•geomologie

IEM Integratie der Energetische Multilocaliteit

IFMMi Integratie der Fylo•Mineroenergetische Multilocaliteit

IFMMii Integratie der Fylo•Mineroenergetische Multiextralocaliteit