Vergeestelijking der Astrokosmologie* (VAi) – Ultrageneratief Astrokosmobiologisch Transsterwijs (UAkbTs)

De vergeestelijkingen van onze Melkweg & Andromeda en hun Lokale Buur(dwerg)stelselgroep hebben een nieuwe geeststerrewetenschap laten ontstaan ttz de astrokosmologie die tegelijkertijd ultrageneratief onderwezen kan worden. Elke UAkbT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt Transkosmologisch Onderricht kan helderschouwen gegeven door onze vergeestelijkte sterren zelf die rechtstreeks een wederkerigheidsverlangen in hun beider vergeestelijkingsproces bezitten om hogere oorzaken en inzichten verder uit te diepen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoastrokosmobio•eco•geomologie ea.

VAii – (UAkeTs)

VAiii – (UAkgTs)

Geeststerstroomkundige Kring Astroæomologie

*De Astrokosmologie is de puur geestelijke reisvisionaire samenbeleving met een Individuele Ster in haar bevrijde kosmologische kontext van energetisch ontstaan en inzichtelijke evolutionaire vergeestelijking doorheen zeer vele kosmocataclistische gebeurtenissen en hun oneindig vertakte causaliteiten om uiteindelijk in Onderlinge Geeststerbelevende Gezamenlijkheid (OGG) de vergeestelijking der sterrewetenschappen op Aarde te kunnen bewerkstelligen.