Vergeestelijking van Kapitaal en Vermogen (VKV) – Ultrageneratief Psychokosmoeconomisch Transplaneetwijs (UKeTi)

Elk Kapitaal en elk Vermogen kan ultraeconogeneratief onderwezen worden door onze Vergeestelijkte Moederplaneet en haar Vergeestelijkte Moederbuurplaneten. Elke UPkeT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dit verlangt de vele vergeestelijkingsdynamieken van ons Natuurlijk Energetisch Kapitaal* en haar Natuurlijk Energetisch Vermogen* kunnen leren helderschouwen en (hoger) helderomgevingsbelichamen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoexoeconobio•eco•geomologie ea.

VGG Vergeestelijking van Grootkapitaal en Grootvermogen – (UPkeTii)

Geestvermogenstroomkundige Kring Pentium

*NEK of Natuurlijk Energetisch Kapitaal is de voorraad aan Nauurlijke Energetische Ecosystemen die een geeststroom aan waardevolle energetische producten en diensten voortbrengt nu en in de toekomst waarvan het Natuurlijk Energetisch Vermogen de diepduurzame omgevingsuitbreiding is.