Vergeestelijking der Energetische Volksleerstoelen (VEVi) – Ultrageneratief Cytobioecogeologisch Transwijs (UCbegT)

Elk (hoger) heldervoelend en elk (-) helderwetend volksdraagkracht- en volksomgevingsdraagkrachttalent kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UCbegT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt de vele helderzintuiglijke en helderlichamelijke (omgevings)talenten kan leren schouwen en hanteren zodat eenieder een Eigen Heldervolksleerstoeltalent kan leren ontwikkelen en energetisch perfectioneren zodat het Energetisch Ambachtelijk Leven (EAL) eindelijk volksautonoom mag en kan en zal opstaan. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generocytobio•eco•geomologie ea.

VEVii – (UCbagT)

VEViii – (UCbfkT)

Geestcelhelderstroomkundige Kring* Celwijsschap

*Vele universitaire leerstoelen zijn in stilte reeds geënergetiseerd en zullen binnen afzienbare tijd hun eerste stapjes zetten in de energetische anthropologie, de energetische biologie, de energetische ecologie, de energetische pneumatologie, de energetische filosofie en diens meer. Het hoger oktaaf van deze (kosmo)energeticiteit noemt trangenerativiteit.