Vergeestelijking der Oerstofstromen der Aarde (VOAi) Aeolus – Ultralaboratief Protostratogeologisch Tele-Onderwijs (UPTOi)

Alle gematerialiseerde terrestriele en prototerrestriele (oud)stof- en (oud)molecuulstromen kunnen ultralaboratief en dus vergeestelijkt onderwezen worden.

Pierre

VOAii Vergeestelijking der Oerstofstroomplasmagenties der Aarde De Passie (UPTOii)