Vergeestelijking der Palaeoanthropologie* (VPi) – Ultrageneratief Palaeopsychoanthropologisch Transwijs (UPpaT)

Elke eensklaps door astro(•geo)mentalisatie verdwenen (oud)mensen(onder)soort kan eindelijk ultraanthrogeneratief onderwezen worden. Elke UPpaT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat bijvoorbeeld in dit specifieke voorbeeldgeval de Joviomentalisatie van de Neanderthalers en hun Joviogenomische verwarringen integraal kunnen heldergeschouwd en helderontmanteld worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoexogenobio•eco•geomologie ea.

VPii Vergeestelijking der Palaeoprimatologie* – (UPppT)

*Geo- en Astrogeomentalisaties der soorten en hun specifieke exogenomische verwarringen zijn (energetisch) opvraagbaar in het Wereldheemhuis.

VPiii Vergeestelijking der Palaeozoölogie – (UPpzT)

VPiiii Vergeestelijking der Palaeobotanie – (UPpbT)

VPv Vergeestelijking der Palaeomycologie – (UPpmT)

VPvi Vergeestelijking der Palaeoentomo,ogie – (UPpeT)