Vergeestelijking onzer Melkweg en haar Restmelkwegen (VMR) – Ultrageneratief Glactologisch Heldersterrelandschapsonderwijs (UGHsl)

Elk glactair (rest)deel van onze Melkweg en de Melkweg zelve kunnen ultrageneratief onderwezen worden. Elke UGHsl-presentatie/meditatie wordt ultraexogeneratief gegeven zodat elkeen helderzicht krijgt op onze vele restdwergmelkwegen achter alle sterrebeelden en sterre(bol)hopen binnenin onze Moedermelkweg. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Sterrenheemkundige Kring Atilla

Impactmelkwegen der Sterrenbeelden en Sterrenhopen onzer Melkweg zijn beschikbaar.

Melkwegheemkundige Kring Laniakea