Vergeestelijking onzer Melkweg (VMi) – Ultrageneratief Bioglactologisch Transwijs (UBgT)

Al onze Melkwegdelen* en de Moedermelkweg zelve zijn geestlichamelijk bereikbaar geworden voor alle stille geoefende generatieven wat eindelijk ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke UBgT-presentatie/locatie wordt ultraexogeneratief gegeven zodat alle energetisch•geoefenden hun Melkweg en haar honderden Melkwegeltjes minitieus leren inschouwen en helderinvoelen zodat zij dit nieuwe hoger•evolutionaire gelijktijdigheidsprogramma leren begrijpen en breder en dieper leren aanbelichamen en aanverheffen. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraglactobio•eco•geomologie ea.

VMii Vergeestelijking onzer Melkweg – (UEgT)

VMiii Vergeestelijking onzer Melkweg – (UGgT)

Melkwegheemkundige Kring Orfina

*1200 Melkwegdwergen