Vergeestelijking van het Avondland* en haar Avondoceaan* (VAi/ii) – Ultrageneratief Palaeobioecogeologisch en Palaeobiomarinogeologisch Transwijs (UPbegT/UPbmgT)

Elk ondermaans oudcontinent en elke ondermaanse oudzee kan eindelijk ultraeco/geogeneratief onderwezen worden. Elke UPbeg/bmgT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elke vorm van quantum(plasma)eco/geologie en quantum(-)marino/oceanologie kan heldergeschouwd en medeheldergeïntegreerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generopalaeomarino•ecogeomologie ea.

Geestcontinentstroomkundige Kring Vaalbara

Geestoceaanstroomkundige Kring Mirovia

*Het Avondland en de Avondoceaan zijn zeer cryptische verwijzingen naar de vele (oud)quantum(plasma)ecologieën en (-)quantum(-)marinologieën die onze planetaire land- en zeewordingen doorgemaakt hebben doorheen de vele beweeglijke land- en zeemassacontinua die we nu eindelijk kunnen helderbevoelen zoals Vaalbara, Ur, Kenorland, Columbia, Rodinia, Pannotia, Gondwana en Pangea en voor de zeëen oa. Mirovia en Panthalassa en waarin Oud•Europa (en in het bijzonder Oud•Vlaanderen) en de Oud-Atlantische Zee een leidende kumulatieve palaeocliroecologische en palaeocliromarinologische hoofdrol speelden.