Vergeestelijking van het Onderwijs en het Muziekonderwijs (VOM) – Ultrageneratief Fotobioecologisch en Fonobioecologisch Transpersoonswijs* (UFFTi)

Elke (muziek)onderwijsvorm wordt ook reeds diepomgevingsbelevend annex diepomgevingsbelichaamd overgedragen wat integraal ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke UFFT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elke overdrachtsfrekwentie helderschouwend kan bestudeerd worden en heldergemetaboliseerd worden zodat op korte tijd veel diepgaander en diepbelevender kan onderwezen worden. Het Transpersoonlijk Overdrachtelijke Onderwijs of TOO* betreft dan het Celrechtstreeks Onderwijs of CO* door de grondlegster of grondlegger van een bepaalde geïntegreerde (rand)wetenschapstheorie of (-)-praktijk. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgi├ź

Generosociobioecomooogie ea.

VWW Vergeestelijking van het Wereldonderwijs en Wereldmuziekonderwijs – Ultrageneratief Fotosociobiogeologisch en Fonosociobiogeologisch Transpersoonswijs (UFFTii)

Generosociobiogeomologie ea.

Geestonderwijsstroomkundige Kring Stimulativiteit

VLOM – (UFFTiii)

VLWW – (UFFTiiii)