Vergeestelijkingsarbeid onzer Zonnenstelsel (VZ) – Ultrageneratief Heliogeologisch Transwijs (UHgTi)

Elk Zonnenstelsellichaam(pje) kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UHgTi-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de vergeestelijkingsarbeid der vele Zonnenstelsellichamen leert helderinschouwen en heldervergezellen. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraheliogeomologie ea.

VT Vergeestelijkingsarbeid onzer MA•Tabernakel – (UHgTii)

Geesthemelkundige Kring Solarium