Vergelijkende Ethiek der Mystiek en Aartsmystiek (VEMA) – Ultrageneratief Ecoethomologisch Helderlandschapswijs* (UEeHli)

Elke omgeving heeft een verschillende belevingsethiek naargelang de diepomgevingsbelichamingsgraad der innerlijke eindverantwoordelijken wat ultrageneratief kan onderwezen worden.

Beatrijs & Pierre

Ultrabio/eco/geoethomologie ea.

*Helderbelevend omgevingsbelichaamd landschapsonderwijs wordt spontaan gegeven door het vergeestelijkte lichaam dat in (macro)kosmoecosynthesis leeft met zijn/haar omgeving en dus elke vorm van quantumbiologie en quantumecologie oorzakelijk en inzichtelijk en hooglijdzaam ogenblikkelijk kan opvolgen. Een nieuwe hogere ecomystagogische synthesis.

VEPMA Vergelijkende Ethiek der Palliatieve Mystiek en Aartsmystiek (UEeHlii)

Ethomologie der Kerkleraars en Kerkleraressen : Ambrosius van Napels C / Hieronymus van Stridon Fe / Augustinus van Hippo H / Gregorius de Grote Cu / Johannes van Chrysostomus Ag / Basilius van Caesarea Ba / Gregorius van Nazianze C / Athanasius van Alexandrie Cd / Thomas van Aquino H / Bonaventura C / Anselmus van Canterburry Be / Isidorus van Sevilla Mg / Petrus Chrisologus H / Paus Leo I Au / Petrus Damiani Cr / Bernardus van Clairvaux H / Hilarius van Poitiers H / Alfonsus van Liguori Ureum / Franciscus van Sales Ce / Cyrilius van Alexandrie Pb / Johannes Damascenus Sn / Beda Venarabilis C / Efrem de Syrier C / Petrus Canisius Al / Johannes van het Kruis C / Robertus Bellaminus Cr / Albertus Magnus Cu / Antonius van Padua Ag / Laurentius van Brindisi H / Johannes van Avila H / Gregorius van Narek C / Ireneus van Lyon Ti // Theresia van Avila H / Theresia van Lisieux H / Catharina van Siena / Hildegard van Bingen H