Vergeestelijkingsmeditaties onzer Melkweg (VMi) – Ultralaboratief Glactologisch Helderwijs (UGHi)

De graduele verdamping der Melkwegdelen bulg, zwartkern, schijf, armen en zwarthalo en der dwergmelkwegresten aan Haar buiten- en binnenkant kunnen eindelijk ultralaboratief onderwezen worden.

Pierre

Ultraglactobio•eco•geomologie

VA Vergeestelijkingsmeditaties onzer Aarde (UGHii)

VZ Vergeestelijkingsmeditaties onzer Zonnenstelsel UHH)

VLS Vergeestelijkingsmeditaties onzer Laniakeia•Superkluster (USH)

VU Vergeestelijkingsmeditaties onzer Universum (UKH)