Volksleerstoel Transgeneratieve Geestwetenschappen (VTG°) – Ultrageneratief Exobio•ecogeologisch Transexowijs (UEb•egT)

Elke vergeestelijkte exomaan en elke vergeestelijkte exoplaneet kan ultraexogeneratief onderwezen worden. Elke UEb•egT-presentatie wordt ultraexogeneratief gegeven zodat elkeen deze nieuwe Astrogeologische Licht- en Klankstroomvelden (ALKs) leert helderkennen en helderontmoeten zodat zij allen hun nieuwe komplexhelende Hemelpsychologieën kunnen aanreiken aan elke geïnterresseerde geoefende Geestcelwerk(st)er op Aarde. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoexogeomologie ea.

°Elk Vergeestelijkingsproces kan dmv een nieuwe Geestcelwetenschap spontaantransgeneratief aangereikt worden aan elk ander zodat elk onderdeel van het Vergeestelijkte Leven kan heldergevonden en helderaangewend worden door het intuïtieve energetisch•geoefende Volk.

Geestplaneetstroompijnkundige Kring UTM*

*De Uitgebreide Tabel van Mendeleev

VE Vergeestelijkingspsychologie der Exoplaneten : Gliese 12b Natuurpsychiatrie / Gliese 581c Genetische Demanipulatie / Gliese 581d Gewrichtsregeneratie / SWEEPS-11 Chemische Recyclisatie / SWEEPS-04 Computerverwerking / CT Chamæleontis c•d Vaccinatieverwerking / CT Chamæleontis b Insecticideverwerking / Coconuts-2b Onderwijsvergeestelijking / Pollux b Luchtvervuilingsverwerking / MOA-biu-29Lb Stralingsverwerking / PSR B1257+12b Natuurgeneesmiddelenleer / Kepler-37b Drugspreventie / TOI-4603b Geldsysteemintegratie / Kepler-51c•b Kankerverwerking / Kelt-9b Mijningsverwerking / AB Aurigae b Geestelijk Volksrecht / OGLE-2005-BLG-390Lb Geestelijke Volkspolitiek / LTT 9779b Geestelijke Vergroening / TrES-2b Godsdienstverwerking / ROX1 42Bb Oorspronkelijke Landschapsvergeestelijking plus Oudartefacten / PSR B1620-26b Armoedeverdamping / PSR J1719-1438b Woningherverdeling / HD 20782b Soberheidsvergeestelijking / HD 204313e Menselijke Voortplantingsverwerking / HD 331093b Zelfbedruipende Voedingsambachtelijkheid / Kepler-47b Oorlogsontbinding / Kepler-16b Ontwapening / SR 12(AB)c Onderdrukkingsverwerking / ROX1 12b Delfstop / Kepler-70b Machtsverwerking / Kepler-36b Institutionele Integratie / HD 126614 Ab Geestelijke Geneeskunde / K2-344b Dekwantisatie / Mu2 Scorpii b Kernfusieverdamping / KMT-2021-BLG-1554Lb Politicologische Integratie / 2MASS J1119-1137B Geestwetenschappen / HD 240237b Landschapsvergeestelijking / TRAPPIST-1 Bestaansinkomensverdeling / …