Wereldheemkundige Kring Worldlore – Ultrageneratief Wereldverhaalkundig Tele-Onderwijs (UWTO)

Elk nieuwwetenschappelijk* Wereldontstaansverhaal kan gevonden en cellulair geintegreerd worden en dus ook ultrageneratief en ultralaboratief onderwezen worden.

Pierre

Ultralorogeo/heliomologie ea.

*Elke vorm van helderbeleving der hogere Emergenties is een essentieel onderdeel van onze nieuwe geintegreerde geestwetenschappen die de integrale lichaamsbeleving der soortvolkeren vooropstellen.