Integratie der Innerlijke Hemelkinderen (IIH) – Ultrageneratief Exobiologisch Transwijs (UEbT)

De Innerlijke Kinderen van onze vorige Primordiale Levensvatbaarheid kunnen eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UEbT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen helderzicht krijgt op onze vorige Menswording. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Jlein-Brabant Belgie

Ultraexobio•eco•geomologie

IPZS Integratie der Primordiale Zwarte Saturnus – (UEgT)

IOIH Integratie der Overweldigde Innerlijke Hemelkinderen

IPV : Integratie der Primordiale Vervalcodexen

Opleiding in Energetische Syndromen (OES) – Ultrageneratief Psychoenergobiologisch Transwijs (UPebT)

Alle psychoenergetische syndromen kunnen ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPebT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen helderzicht krijgt op onze vele honderden energetische syndromen die allen aan de basis liggen van onze huidige psychopathologie en psychobiopathologie. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapsychoenergobio•eco•geomologie

IES Indeling der Energetische Syndromen : Parkeringen / Landschapsparkeringen / Mythologische Parkeringen / Spirituele Parkeringen / Psychochemische Parkeringen / Politieke Parkeringen / Medische Parkeringen / Wetenschapsparkeringen / Religieuze Parkeringen / Quantumparkeringen / Tensorparkeringen / Scalarparkeringen / Plasmaparkeringen / Primordiale Parkeringen / …

OEN•M Opleiding in Energetische Nano•Microsyndromen – (UPen•mbT)

OEOi Opleiding in Energetische Omgevingssyndromen – (UPeeT)

OEOii Opleiding in Energetische Omgevingsnano•microsyndromen – (UPen•meT)

OEP Opleiding in Energetische Planeetsyndromen – (UPegT)

Vergeestelijkingsarbeid onzer Zonnenstelsel (VZ) – Ultrageneratief Heliogeologisch Transwijs (UHgTi)

Elk Zonnenstelsellichaam(pje) kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UHgTi-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de vergeestelijkingsarbeid der vele Zonnenstelsellichamen leert helderinschouwen en heldervergezellen. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraheliogeomologie ea.

VT Vergeestelijkingsarbeid onzer MA•Tabernakel – (UHgTii)

Geesthemelkundige Kring Solarium

Verlichamelijkingsarbeid der Primordiale Sterrenkernen (VPS) – Ultrageneratief Biokosmoastronomisch Transwijs (UBkaT)

Elke (donkere) primordiale sterrenkern en elke (-) primordiale dwergsterrenkern kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UBkaT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven opdat alle astromentalisaties kunnen ontmanteld en verdampt worden. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

VPM Verlichamelijkingsarbeid der Primordiale Melkwegkernen – (UBkgT)

VPK Verlichamelijkingsarbeid der Primordiale Klusterkernen – (UBkkT)

VPA Verlichamelijkingsarbeid der Primordiale Attractoren – (UBnkT)

PET Primordiale Energetische Hemellandschapsuniversiteit Terra

Opleiding in Trofodynamische Omgevingsbelichaming (OTOi) – Ultrageneratief Kosmotrofoecodynamisch Transwijs (UKtedT)

Elke vorm van kosmotrofodynamica kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UktedT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultratrofogeneratief gegeven zodat elkeen leert de dynamische omgevingsbelichaming uit te breiden tot alle vormen van onderlinge bio/ecotopische afhankelijheid en gerichte landschapsgedragsbijstand totdat alle voedselketencycli en bijhorende dierengedragscodexen doorbroken en geintegreerd zijn. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultratrofoeco•geomologie ea

OTOii – (UKtgdT)

PET Primordiale Energetische Hemellandschapsuniversiteit Terra

Opleiding in de Sentio, Sapio en Percipio (OSSPi) – Ultrageneratief Kosmosentiobiologisch Transwijs (UKsbTi)

Elke helderzintuiglijke (omgevings)frekwentie kan ultrasentiogeneratief onderwezen worden. Elke UKsbT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrasentiogeneratief gegeven zodat elkeen het spontane helcelgevoel, het spontane heldercelweten en de spontane heldercelwaarneming leert overschouwen en spontaan helder(omgevings)krachtig leert belichamen. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrasentiobio/eco/geomologie

OSSPii – Ultrageneratief Kosmosapiobiologisch Transwijs (UKsbTii)

Ultrasapiobio/eco/geomologie ea.

OSSPiii – Ultrageneratief Kosmopercipiobiologisch Transwijs (UKpbT)

Ultrapercipiobio/eco/geomologie ea.

PET Primordiale Energetische Hemellandschapsuniversiteit Terra

Verlichamelijkingsarbeid der Primordiale Planeetkernen (VPPi) – Ultrageneratief Biokosmogeologisch Transwijs (UBkgTi)

Elke primordiale (dwerg)maankern en elke primordiale (dwerg)planeetkern en primordiale reuzenplaneetkern kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UBkgTi-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de enorme komplexiteit van dit hemelondernemen tot Hemelmens leert helderschouwen en heldervoelen. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrins & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrabioexogeomologie ea.

VPPii Verlichamelijkingsarbeid der Primordiale Planetoidenkernen – (UBkgTii)

IMPP Integratie der Medicoastrologische Planeetkern- en Planetoidekernpsychologieen – (UEkgT)

PET Primordiale Energetische Hemellandschapsuniversiteit Terra

Hemelduiding der Ongekende Hemellichamen (HOH) – Ultrageneratief Kosmoheliologisch Transwijs (UKhT)

Elke ongekende Solaire hemellichaamplaats en hemellichaam(plaats)structuur kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKhT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de reisvisionaire mogelijkheid krijgt het ongekende persoonlijke interesseveld te helderbeschouwen en te helderbetasten zodat nieuwe ultrabiodynamieken kunnen ontstaan. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

(Nina links Pleione/Noma•Nomi rechts Algiedi/Thora links Ain)

IPSS Integraties der Planetaire en Solaire Seizoenen – (UCkhTi)

IPSM Integraties der Planetaire en Solaire Manifestaties – (UCkhTii)

PET Primordiale Energetische Hemellandschapsuniversiteit Terra

Integratie der Energetische Verlieskunde (IEV) – Ultrageneratief Psychoneurobiologisch Transwijs (UPnbT)

Elke vorm van psychoenergetische (omgevings)rouw annex (-)verlies kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPnbT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrapsychogeneratief gegeven zodat elkeen de psychoenergetische wijdsheid leert helderschouwen en helderbegrijpen van het zogezegde lineaire rouwen en lineaire verliezen waardoor onze quantum(-)- en katum(neuro)biologische essenties eindelijk cellulair kunnen geintegreerd worden. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapsychoneurobio•eco•geomologie

IEVD Integratie der Energetische Verlieskunde mbt Dieren – (UPnzbT)

IEVP Integratie der Energetische Verlieskunde mbt Planten – (UPnfbT)

IEVS Integratie der Energetische Verlieskunde mbt Schimmels – (UPnmbT)

IEVM Integratie der Energetische Verlieskunde mbt Mineraalkristallen – (UPnmbT)

IEVL Integratie der Energetische Verlieskunde mbt Landschappen – (UPneT)

IEVO Integratie der Energetische Verlieskunde mbt Oudlandschappen – (UPpneT)

PET Primordiale Energetische Hemellandschapsuniversiteit Terra

Integratie der Pure Vergeestelijking (IPV) – Ultrageneratief Kosmokorfologisch Transwijs (UKkT)

Elke pure vormvergeestelijking der Cel kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKkT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief onderwezen zodat elkeen het puurgeestelijk Leven leert onderscheiden voorbij het codexaalgeestelijke dat enkel hierarchisant en electriserend was. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrakorfobio.eco.geo•heliomologie eva.

IRR Integratie der Reuzenrassen en hun Reuzenrastalen : Op aanvraag.

INKG Integratie der Nationale Kosmoegoische Gevoeligheden : Rusland CUTi / Israel NCLi•CAgNMg / Eritrea LiCAu / Iran CSiKCuEtyleen / Afghanistan CCuUN / Azerbeidzjan CScSiAcetyleen / Witrusland CULiMg / Brunei CCuSi / China LiCNTi / Congo LiCuAlRn / Egypte CMgSiTi / Ethiopie ThCCmU / Guinea CHAgAl / Soedan CIrAsGranaat / Tibet SeTiNCu / West-Sahara CCrMgK / Yemen MnUPuI / UAE UCBhAr / Uzbekistan CPuFeLi / Uganda AlMnCuC / Turkmenistan LiSeCN / Thailand MgCuBe / Syrie CSiHgN / Tadzjikistan LiCUAg / Somalie BPuCO / Saoedi-Arabie ZiCCaN / Rwanda LiBeBMetyleen / Qatar OVZrUreum / Oman ArAuNEtyleen / Noord-Korea PuAsOH / Myanmar ThCeCO / Lybie PnHgFe / Mali HgSiAl / Kyrgystan LiUPt / Laos INbN / Ghana CMnCuLi / Kazachstan PuMgSiC / Irak BaNiZiAl / Jordanie PuCDiamant / Haiti COPropyleen / Gabon BaNC / Djibouti BrSnO / Equatoriaal Guinea HMnKZi / Cuba CIrCe / Chad HOMgAgaat / Kameroen CMgAluin / Burundi LiNAlAg / Bahrein PuBC / Algerije CSrOAcetyleen / Angola ThLiCSn / Nicaragua CHArAl / Cambodja BBeNO / Zuid-Soedan CCuLi

Geesthemelkundige Kring Terra