Integratie der Intergenerationele Traumadrachten (IIT) Het Populisme – Ultrageneratief Traumatologisch Helderwijs* (UTH)

Alle erfdrachten respectievelijk omgevingserfdrachten respectievelijk intergenerationele omgevings•erfdrachten zullen helderspontaan kunnen ontmoet en geintegreerd worden en dus ook ultrageneratief onderwezen worden. Elke UTH-presentatie/meditatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen leert in helderspontane ontmoeting te gaan met eigen en/of andermans•anderdierse•anderplantse en andersteense (intergenerationele) resttrauma’s en (-) restomgevingstrauma’s. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

Ultratraumatobio•eco•geomologie ea.

*Het Helderwijs is tegelijkertijd Tele-Onderwijs, Belichaamd Onderwijs, Omgevingsbelichaamd Onderwijs en Diepbelichaamd en Diepomgevingsbelichaamd Onderwijs gericht op de breedte•ontwikkeling van geoefende oorzaaksinzichtelijke heldertalenten zoals Heldervoelen, Helderweten, Helderzien, Helderruiken, Helderbeleven en Helderbereizen. Ook het komplexere Ondernemingsonderwijs is hiervan een deel net zoals het Leidende en Onderzoekende Helderwijs.

Integratie der Wetenschappelijke Eindtermen (IWE) De Eindbelichaming – Ultrageneratief Wetenschapsintegratief Helderwijs (UWH)

Elke (universitaire) eindterm ooit kan in belichaming respectievelijk omgevingsbelichaming ultrageneratief onderwezen worden. Elke UWH-presentatie/meditatie wordt in diepomgevingsbelichaming of ultrabio•ecogeneratief gegeven zodat de nieuwe eindtermen kunnen aanschouwd, onderzocht en eventueel helderproefondervindelijk medegeparticipeerd worden in alle (specialistische) wetenschappen en omgevingswetenschappen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraeconobio•eco•geomologie ea.

Integratie der Kosmiciteit* en Diepkosmiciteit (IKD) – Ultrageneratief Chemokosmologisch Helderonderwijs (UCH)

Elk nieuwe kosmochemische integratie wordt helderspontaan deel van het vergeestelijkte Celbewustzijn en van het vergeestelijkte Wereldcelbewustzijn onzer Aarde wat ultrageneratief helderonderwijsbaar is.

Beatrijs & Pierre

*Helderbeleven en helderbereizen onzer Universum

Quarkariteit Nucleariteit Atomariteit Moleculariteit Cellulariteit Menselijkheid Landschappelijkheid Planetariteit Solariteit Glactariteit Klustrariteit Kosmiciteit

Planetaire Integraties der Hemelen (PIHi) Geoastronomie – Ultralaboratief Geoastronomisch Helderonderwijs (UGaH)

Elke hemelfrekwentie kan planetair geintegreerd worden en vervolgens ook ultralaboratief onderwezen worden. Elke UGaH-presentatie/meditatie wordt ultralaboratief gegeven zodat elkeen leert de nieuwe omgevingsbelichaamde essenties der dingen te herkennen en helder te verbinden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Bioastronomie Ecoastronomie Geoastronomie / Bioecoastronomie Biogeoastronomie Ecogeoastronomie

PIHii Planetaire Integraties der Hemelen Geokosmologie – Ultralaboratief Geokosmologisch Helderonderwijs (UGkH)

Biokosmologie Ecokosmologie Geokosmologie / Bioecokosmologie Biogeokosmologie Ecogeokosmologie

Integratie der Kosmolinguosynthesis (IK) – Ultrageneratief Kosmolinguologisch Helderonderwijs (UKH)

Elke intragalactische en elke extragalactische atoom(kracht)klankentaal der oude Reuzen en hun vele (dialectologische) oudtaaluitstromingen kunnen ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKH-presentatie/meditatie wordt ultralinguogeneratief gegeven zodat eenieder de psychochemische essentie der (spiegel)taalklanken kan leren herkennen en verlichamelijken zodat we ook onze spreek- en denktalen volledig kunnen leren vergeestelijken. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultrapalaeolinguobio/eco/geomologie ea.

Oudste Reuzenspraak : Kalys / Latay / Ipac / Bozwa / Twiry / Voxza / Moradys / Dneeuw / Zweul / Kioem / Scornos / Cygnal / Golm / Alumny / Cylab / Quarta / Reuule / Moilke / Tylka / Treizi / …

Reuzentalenheemkundige Kring ’Waset’* – Ultrageneratief Gigantolinguologisch Helderonderwijs en Reuzenhelderonderwijs (UGHR)

Elke Reuzentaal ooit kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UGH-presentatie/meditatie wordt ultragigantogeneratief gegeven zodat elkeen deze vele vergeten Reuzentalen, Reuzen(veld)tensor- en Reuzen(-)egregorklanken leert herkennen en begrijpen zodat deze Reuzenkrachtspraak eindelijk tot rust kan komen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

*’Verenigbaar(heid)’

Reuzenheemkundige Kring Genoveva van Brabant / Reuzenveldenheemkundige Kring Gargantula / Reuzenmineralenheemkundige Kring Morion / Reuzenchimaerenheemkundige Kring Myopsis / Reuzentheriantropenheemkundige Kring Calmos / Reuzenheemhuis•museumkundige Kring Illithyia & Abaris

Reuzenspraak : Jovy / Kalo / Pellin / Mostar / Zeunig / Daze / Voik / Ytnit / Treeg / Sempris / Assam / Lyrtol / Bamal / Skeur / Dwyl / Scalla / Bolyf / Kalys / Rayteb / Lorw / …