Kosmochronosynthesis Homerus – Macrochronotransitief Tensorveldastronomisch Tele-onderwijs (MTaT I/II/III)

Elke quantumastronomische wetenschap kan macrochronotransitief gegeven worden. Elke MTaT-presentatie/meditatie wordt macrochronotransitief gegeven zodat elkeen de tensortijdtechniciteit leert herkennen en integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macro(kato)chronobio/eco/geomologie ea.

‘De Wachter op de Drempel’

SQ(TTV)*Evolutie Mars/Venus/Uranus – Macrokatotransitief** Zoölogisch, Botanisch en Mineralogisch Tele-onderwijs (MZBMT I/II/III)

Elke (geestelijke) spiegeldier-, spiegelplant- en spiegelmineraalwetenschap kan volledig macrokatotransitief onderwezen worden. Elke MZBMT-presentatie/meditatie wordt macrokatotransitief gegeven zodat elke ((geest)wetenschappelijke) spiegel- en spiegelquantumoverdracht annex spiegelkwantisatie(vermogen) voorgoed stopt. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

*SpiegelQuantum(TijdTensorVeld)Evolutie

Macrokatobio/eco/geomologie

**katoptro- is spiegel-.

Quantum Tensor Veld Torus Astrofysica Sirius ABC – Macrotorotransitief Quantumastronomisch Tele-onderwijs (MQaT I/II/III)

Elke quantumtoruswetenschap kan ook macrotorotransitief gegeven worden. Elke MQaT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen deze (hogere) landschapstori leert begrijpen en integreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrotorobio/eco/geomologie ea.

Wachterspoortheemkundige Kring ‘Kailash’

Quantumtachyonevolutie Primordiaal Koolstof – Macrofluïdotransitief Tachyonaal Tele-onderwijs (MTT I/II/III)

Elke tachyonevolutionaire frekwentie kan macrotransitief onderwezen worden. Elke MTT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen ook deze uitzonderlijke (donkere) stamcelkernmatige dwangevolutie leert begrijpen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrocarbobio/eco/geomologie ea.

SQM(TTV)*Evolutie Kalahamsa – Macrokatotransitief** Kosmomicrobio/eco/geologisch Tele-onderwijs (MKmT I/II/III)

Elke kosmomicrobiële wetenschap kan ook macrotransitief gegeven worden. Elke MKmT-presentatie/meditatie wordt macrofluïdotransitief gegeven zodat alle (donkere) spiegelmicroevolutionaire kwantisaties/hiërarchisaties kunnen herkend en gevonden worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

*SpiegelQuantumMicro(TijdTensorVeld)Evolutie

Macrokatomicrobio/eco/geomologie ea.

**katoptro- is Grieks voor spiegel-.

Kosmoneurosynthesis Het Zwarte Neuron – Macrochronotransitief Quantumneurobio/eco/geologisch Tele-onderwijs (MQnT I/II/III)

Elke (quantum)neurologische wetenschap en elke (-)chrononeurologische wetenschap kan macrotransitief gegeven worden. Elke MQnT-presentatie/meditatie wordt macrochronotransitief gegeven zodat elkeen deze enorme wordingsgeschiedenis leert herkennen en integreren, Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macro(chrono)neurobio/eco/geomologie

Macropalaeo(chrono)neurobio/eco/geomologie

Celbewustzijnsvergeestelijking Het Geestcelleven – Macrosociotransitief Bio/eco/geologisch Tele-onderwijs (MBT I/II/III)

Elke vorm van sociale celvergeestelijking kan teletransitief onderwezen worden. Elke MBT-presentatie/meditatie is beschikbaar en kan vrijelijk op- en aangevraagd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrosocio/econobio/eco/geomologie ea.

Macrokosmomythologie Het Element Nul – Macromythotransitief Kosmogeologisch Tele-onderwijs (MKT I/II/III)

Vele anomalische plaaggeestplasmagenties hebben doorheen onze meervoudige quantumgeschiedenissen het volkslijden op verschillende manieren nog sterk vergroot. Elke MKT-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen deze restplaagontmoetingen leert inkijken en cellulair integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macromythobio/eco/geomologie ea.

Cellulaire Integratie der Levende Konstanten Fi – Hoogmacrotransitief Kosmofysi(cochemi)sch Onderwijs (HKfO I/II/III)

Elke levende macrokonstante is ontmoetbaar en herkenbaar in al zijn/haar manifestaties. Elke HKfO-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen de manifestatielijnen dezer Levenden kan leren inschatten en tegemoettreden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrofysicobio/eco/geomologie ea.

Kosmomoleculaire Omgevingsbelichaming (N)PAKs – Hoogmacrotransitief Kosmomoleculair Onderwijs (HKmO I/II/III)

Elke kosmische molecule kan in (grotere) omgevingsbelichaming aanvaard worden. Elke HKmO-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen leert de hogere heldertalenten te beoefenen in het (mede)verlichamelijken der vele kosmomoleculaire structuren en hun onderlinge (verhoekings)verbindingen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Kosmoenergetische Klimaatkunde