Klimaatvoordrachten-mogelijkheden

Elk klimaat is een levend kosmisch onderdeel van het fotobioversele leven en is onderling verbonden met alle andere levende kosmische wezens ooit zijnde atomair, moleculair, cellulair, lichamelijk of hemellichamelijk. Deze indringende verbondenheid wordt uitvoerig inzichtelijk geschetst in het eerste deel van deze avondvoordracht terwijl in het tweede deel we cosmomeditatief op zoek gaan naar de innerlijk-menselijke toedracht in dit allesomvattende geheel. Elke bioklimatologische en/of biometeorologische insteek is welkom zodat er gerichtmeditatief kan gewerkt en gevisioneerd worden. Elke vraagstelling wordt integratief benaderd zowel na het eerste als na het tweede deel. Elke vervolgklimaatvoordracht is vermoedelijk aangewezen zodat we wederom een nieuw hoogtelesensitief oorzakelijk specialisme in het leven kunnen roepen. Elke groepsmeditatieve teleklimaatvoordracht is eveneens welkom en zeker met specifieke urgente weersverschijnselen. Een tweede gerichte avondmeditatie is mogelijk bij specifieke nieuwe teletalentontwikkelingen in de groep. Elke omgevingslocatie is welgekomen zoals steeds ook elke natuurlijke vergoeding.

Pierre.

pierre.vleminckx1960@glail.com 003233453775

Primoclimatogeomologie – Belichaamd Co-Evolueren (BCE VI)

De kosmologische magnetische heliciteit en andere deeleigenschappen van onze primordiaaldynamo worden in hun omvattendheid samenverlichamelijkt zodat onze twee wereldhelften eindelijk geo-energetisch kunnen samenwerken. Ook de hogere extrasolaire erfstructuurfenomenen hiervan worden cosmocelvisionair onderzocht en verder samenaanbelichaamd. Elke BCE VI-presentatie wordt transgeosensitief gegeven ter verheffing van alle aanwezige omgevingscellen. Elke weekdagavond om 20.00u. is er mogelijkheid tot telegeomeditatief verzamelen in het volkshogeschooltje. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 003233453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Primodynamogeomologie – Belichaamd Co-Evolueren (BCE V)

De ongekende primordiaaldynamo van onze Aarde wordt in haar ontstaansfrekwenties integraal voorgesteld en verklarend geduid mbt vele ongekende cosmovisionaire wereldwerken. Elke deelwerkelijkheid wordt ook cosmocelvisionair aangeboden zodat iedereen de hoogkomplexiteit van dit restwereldvacuumfenomeen leert begrijpen en invoelen. Elke BCE V-presentatie wordt transgeosensitief gegeven opdat het empathisch omgevingscelbewustzijn zich zo breed mogelijk kan samenontwikkelen. Elke weekdagavond te 20.00u. is er mogelijkheid tot telegeomeditatief samenhandelen in het volkshogeschooltje. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 003233453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Primogeomologie – Belichaamd Co-Evolueren (BCE IIII)

De primordiale Aardekern en haar primordiale Aardekernmantels worden hierin helemaal in aartsmedebelichaming hoogomgevingslijdzaam ingevoeld en co-geïntegreerd zodat de innerlijke wereldcelondersteuning der volkeren en oudvolkeren zich spontaan verbreid en kosmisch-innerlijk kan herkend worden. Alle BCE IIII-presentaties worden teletransgeosensitief gegeven zodat door elkeen een zo breed mogelijk kosmisch herkenningsvlak innerlijk kan medebelichaamd worden. Elke weekdagavond te 20.00u. worden er hieromtrent telegeomeditaties gegeven in het volkshogeschooltje. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 003233453775

Kloosterstraat 55 2890 Bornem Klein-Brabant Belgie

Exogeomologie – Belichaamd Kosmisch Co-Evolueren (BKCE I)

Elke planeet, dwergplaneet, maan en dwergmaan ooit kunnen celbiovisionair betreden en verkend worden tot cosmocellulaire co-evolutie wenkt. Elke BKCE I-presentatie wordt exotranssensitief gegeven zodat eenieder zijn astrobiologische hart kan ophalen. Elk specialisme is aanbiedbaar. Elke weekdagavond te 20.00u. zijn er oa exogeomeditaties in het volkshogeschooltje te Bornem die teletranssensitief worden gegeven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Climatogeomologie – Belichaamd Co-Evolueren (BCE III)

De volledige kosmoklimatologische samenhang van onze atmosferische huishouding kan oorzakelijk ingevoeld en inzichtelijk geïntegreerd worden zodat nieuwe planetaire eenheidscelmogelijkheden kunnen aanverworven worden. Elke atmosferische deelmanifestatie wordt geobiovisionair aangereikt zodat de vernieuwende grotere gehelen kunnen gevonden en samenbelichaamd worden. Elke nieuwe bio- en ecoklimatologische situatie wordt lijdzaamvisionair bezocht en geïntegreerd zodat het wereldtoneel kan verdiepduurzamen en verdiepdemocratiseren. Elke BCE III-presentatie tracht op alle deelgebieden tegelijkertijd actief te zijn zodat de wereldklimatologische samenhang een nieuw omvattend elan kan krijgen. Elke dieptepresentatie wordt met plezier transklimaatsensitief aangereikt. Elke weekdagavond te 20.00u. wordt in het volkshogeschooltje telegeomeditatief hierrond samengekomen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Dynamogeomologie – Belichaamd Co-Evolueren (BCE II)

Elke verscheidenheid kan via de nieuwe innerlijk-beschikbare Moederplaneet cosmocellulair geïntegreerd en aanverlichamelijkt worden zodat de kosmische eenheidscelwording van de Aarde al haar kinderen kan mede-ondersteunen. Elk natuurlijk leven zal hierin tegelijkertijd betrokken worden zodat ook het dier-, plant- en mineraalleven elkaar innerlijk blijvend kan samenontmoeten en verder cosmocellulair kan samenverlevendigen. Alle BCE II-presentaties worden transgeosensitief gegeven zodat elkeen vertrouwd raakt met de planetaire ondersteuning van de Aarde in elk eenheidsbetrokken innerlijk samencel(veld)werk. Elk geo(dynamo)specialisme is eveneens co-celvisionair aanbiedbaar. Elke weekdagavond te 20.00u. zijn er telegeomeditaties in het volkshogeschooltje in functie van wereldcelbetrokkenheid en wereldcel(veld)hereniging. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Geomologie – Belichaamd Co-Evolueren (BCE I)

De nieuwste cytobiogeodynamische integraties hebben onze Moederplaneet op vele manieren integraal beschikbaar gemaakt voor het nieuwe cosmocellulaire innerlijke leven. De primordiaalmantels van onze ongekende Aardekern zijn allen innerlijk beschikbaar en zorgen wereldwijd voor nieuwe celvisionaire levensinzichten. Elke hooglijdzame celveldactie wordt mede-ondersteund door onze verinnerlijkte planeet en zal hierin ook steeds het grotere geheel aanbieden waarbinnen omgevingsintegratief gehandeld kan worden. Alle BCO I-presentaties worden transgeosensitief gegeven zodat eenieder leert kennismaken met deze nieuwe situatie. Elke weekdagavond vanaf 20.00u. zijn er vrijtoegankelijke telegeomeditaties in het volkshogeschooltje die deze nieuwe wereldcelconnectie verder wereldlijdzaam ondersteunen en wereldmededraagzaam uitbouwen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België