Quantumevolutie van Tijd/Temperatuur Antideuterium – Hoogmacrotransitief Kosmoselenologisch Onderwijs (HKsO I/II/III)

Elke quantumchrono/thermologische periodiciteitscodex kan cellulair geïntegreerd worden zodat de tijd-temperatuur niet meer kwantiseerbaar wordt en verleden en toekomst onderdeel worden van ons nooit gekende Macrotransitieve Nu. Elke HKsO-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen het dwingende rad der quantumtijd en quantumtemperatuur leert herkennen, integreren en overstijgen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrochrono/thermobio/eco/geomologie ea.

Hemellichaamvergeestelijking De Hemelaar – Hoogmacrotransitief Kosmogeologisch Onderwijs (HKgO I/II/III)

Elk hemellichaam ooit kan in vergeestelijking ingevoeld en onderwezen worden. Elke HKgO-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen deze hogere heldertalentmogelijkheden leert herkennen en beoefenen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Celstofstroomvergeestelijking

Celsterrestofstroomvergeestelijking ea.

Zintuiglijkheidsverwerkelijking De Synesthesie – Macrosociotransitief Helderzintuiglijk Tele-onderwijs (MHT I/II/III)

Elke vorm van (helder)zintuiglijkheid der soorten kan onderling gedeeld worden op een stille wederkerige hoogmedelijdzaamheidsbasis. Elke MHT-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen deze nieuwe vorm van heldersamenleven leert herkennen en invoelen. Dit OTTO of ‘Omgevingsbelichaamd Tele-Transitief Onderwijs’ zal ook de geometrisatiekracht der (Wereld)talen integreren die hiermee de zintuiglijke waarneming(sarbeid) psychochemisch opeisten. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Transmacrobio/eco/geomologie ea.

Tele-Transitieve Raadpleging De Goedendag – Telemacrotransitief Celvergeestelijkings-Onderwijs (TCO I/II/III)

Elke soort teleraadpleging ttz de teletransitieve, de telesociotransitieve, de telemacrotransitieve en de telemacrosociotransitieve raadpleging is/zijn vrijblijvend mogelijk en staat/staan in functie van het integreren der quantum- en tachyonevolutionaire tendenzen die allen onherkend actief zijn in ons aller ondermaanse leven. Elke TCO-presentatie/meditatie wordt macrosociotransitief gegeven zodat voor elkeen elke vrije raadpleging spontaan inkijkbaar en beleefbaar is. Het technisch-wetenschappelijk kader betreft de quantumbiologie, de quantumethno/sociobiologie, de tachyonbiologie en de tachyonethno/sociobiologie die allen ook in TO of telecelgeestelijk onderwijs beschikbaar zijn. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Telechronotransitieve Raadpleging ea.

Tele(chrono)transitieve Omgevingsraadpleging ea.

Teletensortransitieve Raadpleging ea.

Teletensorveldtransitieve Raadpleging ea.

Kosmochemische Landschapsintegratie Zwart Vlaanderen – Macrosociotransitief Oudlandschappelijk Werelderfgoedonderwijs (MOW I/II/III)

Elk (groter) landschap heeft vele oudgeschiedkundige tot zelfs primordiale belevingsgradaties in verborgen onroerendheid tot (exo)planetair onroerendheid achtergelaten en zal dus ook hierin (h)erkend moeten worden om (omgevings)belichaamd vertegenwoordigd te kunnen worden en volksverheffend geheeld te kunnen worden. Deze verborgen (oud)landschapsstructuren hadden ook elk een overgeleverd (quasilegendarisch) narratief dat mede in kaart moet worden gebracht samen met het desbetreffende natuurrecht, de (palaeo)giganto(eco)logie, de (palaeo)ethno(eco)logie annex (-)-botanie en (-)-mineralogie, het plaatselijke folk-, plant-, stone- en starloristisch beeld, de oudtaalhistorische synthesis, het samengesteld (oud)spreekwoordelijk verhaal, de mythologische ecocontext en de kosmogene ‘anomalieën’. Elke MOW-presentatie/meditatie wordt zeer breed macrosociotransitief gegeven zodat een vorm van totaalbeleving voor het eerst zou kunnen herkend en erkend worden in gezamenlijk omgevingsverheffend (Kosmisch) Celbewustzijn. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macropalaeoethnobio/eco/geomologie ea.

Het Innerlijke Spiegelkind Narcissus – Macrotransitief Spiegelbiologisch Tele-onderwijs (MST I/II/III)

Het Neptuniaanse spiegellaboratorium kan macrotransitief onderwezen worden. Elke MSbT-presentatie/meditatie wordt macrokatotransitief gegeven zodat elkeen zicht krijgt op deze stille quantumkatobiologische hiërarchisaties. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrokatobio/eco/geomologie ea.

Quantum Spin (Gravitatie) Evolutie Het Splenium – Hoogmacrotransitief QS(G)E-Onderwijs (HQO* I/II/III)

De quantumevolutionaire integratie van ons eeltlichaam is geen sinecure. Elke HQO-presentatie/integratie wordt transitief gegeven zodat elkeen deze zeer omvattende integratie leert inschouwen/herkennen/invoelen en uiteindelijk volbrengen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Quantumkosmobio/eco/geomologie

*Elk mogelijk qsgesyndroom wordt medebesproken.

Hoogbegaafdheid•Hoogsensitiviteit•Hoogtransitiviteit* Aeaea – Hoog(macro)transitief Hoog(sensitief)begaafd Onderwijs (HHO I/II/III)

Elk vorm van hoogtalentbegaafdheid kan onderling overgaan in en met elkaar. Hierdoor wordt kennis verlichamelijkt en kan zij dmv onze overdrachtelijke gevoeligheid in puur celbewustzijn innerlijk aangereikt worden aan eender wie of wat haar wil raadplegen. Elke HHO-presentatie/meditatie wordt hoog(macro)transitief gegeven zodat elkeen de omvattende vervlochtenheid van deze breedtetalenten leert kennen en hanteren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Bio/eco/geomologie ea.

*Hoogtransitiviteit is de mogelijkheid tot inzichtelijk wederzijds oorzakelijk celcontact waardoor het transgenerationeel lijden hooglijdzaam medegedragen wordt en het geïntegreerd Wereldkennisveld wederkerig en heldertalentmatig aangeboden wordt waardoor nieuwe celbelevingspaden puur geestelijk kunnen verwerkelijkt worden.

Aartsmystiek/Aartsmystagogiek Het Zwerk – Macrotransitief Aartsmystisch/Aartsmystagogisch Onderwijs (MAAO I/II/III)

Alle soorten van (oud)hemellichamen en hun zeer specifieke (oud)omgevingen kunnen macrotransitief onderwezen worden. Elke MAAO-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen de geestcelbereikbaarheid leert begrijpen en ervaren van alle mogelijke ruimtelijke (oud)structuren en hun zeer specifieke scheppende gelaagdheden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Kosmosociobio/eco/geomologie ea.

Kosmische Celbeleving De Argonauten – Macrotransitief Kosm(olog)isch Onderwijs (MKO I/II/III)

Elke kosm(olog)ische en elke macrokosm(olog)ische gebeurtenis zoals bijvoorbeeld ‘de Heliumsingulariteit’ kan cellulair medebeleefd worden. Elke MKO-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen een nuttige celbelevende inkijk krijgt in zijn/haar kosmisch specialisme zodat er vele nieuwe geïntegreerde invalshoeken kunnen betracht en verwerkelijkt worden om uiteindelijk alle sterrewetenschappen mettertijd in hogere (omgevings)belichaming te kunnen beoefenen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Kosmobio/eco/geomologie Kosmoeconobio/eco/geomologie Kosmosociobio/eco/geomologie ea.