Integratie der Isokosmomineralogie (II) – Ultrageneratief Isomineralogische Transwijs (UImT)

Elk (oud)mineraal heeft een primordiaal spiegelatomair annex primordiaal spiegelmoleculair profiel dat ultrageneratief kan onderwezen worden. Elke ULmT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze isotopenverheffers leert inschouwen en integreren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraisominerobio•eco•geomologie

IIMM Integratie der Isotopen der Mineralen en Mineraalkristallen : Oxyden ~ Cupriet 110Ti / Zinkiet 200Fe / Tenoriet 200Al / Spinel 120Be / Gahniet 150Ti / Magnetiet 120Ba / Frankliniet 200B / Chromiet 180Cr / Hausmanniet 200Mg / Menie 100C / Chrysoberil 110Y / Valentiniet 200Ce / Arsenoliet 200Cu / Senarmontiet 150Methaan / Bixbyiet 120Nitriet / Korund 200Zi / Hematiet 180Si / Ilmeniet 165Cd / Perovskiet 185Cr / Lopariet 100Etyleen / Stibiconiet 200Na / Bindheimiet 140B / Pyrochloor 100Bi / Betafiet 100H / Microliet 120Ba / Kwarts 200Ag / Tridymiet 150Hg / Cristobaliet 100Pb / Opaal 150Ti / Melanoflogiet 200C / Rutiel 120Be / Kassiteriet 110Ce / Plattneriet 120Zr / Pyrolusiet 100Propaan / Hollandiet 200Al / Coronadiet 175Mg / Todorokiet 120Al / Ferratopioliet 110B / Ilmenorutiel 150S / Anataas 100Sr / Telluriet 100Au / Brookiet 165Zr / Ferberiet 125Ce / Hubneriet 180C / Titanowodginiet 220C / Ferrocolumbiet 120Ni / Manganotantaliet 130Nb / Euxeniet 170Be / Aeschyniet 185Mg / Stibiotantaliet 180Pt / Uraniniet 100K / Gibbsiet 140Mn / Bruciet 110Cl / Diaspoor 100Diamant / Goethiet 180N / Manganiet 160Al / Lepidocrociet 180Rn / Lithioforiet 140Mg / Curiet 200Ti // Sulfiden ~ Algodoniet 80Hg / Domeykiet 100B / Allargentum 120Ar / Dyscrasiet 90Propyleen / Chalcociet 100O (!) / Djurleiet 120C (!) / Berzelianiet 85Bi / Borniet 110Ti / Umangiet 110Rn / Acantiet 160Cl / Argentiet 80Ag / Hessiet 100H / Aguillariet 85Y / Argyrodiet 75Ar / Stromeyeriet 70Mn / Jalpaiet 100C / Pentlandiet 75Be (!) / Sfareliet 70Nb / Coloradoiet 80Pt / Chalcopyriet 65Cl / Luzeniet 90Ti / Stanniet 84Mg / Germaniet 110Al / Tennantiet 100Ce / Tetraedriet 90Methaan / Freibergiet 65Ba / Wurtziet 80B / Greenockiet 70Na / Enargiet 50Pb / Cubanon 60Co / Sternbergiet 80Ti / Argentopyriet 100N / Pyrrhotiet 90Fe / Nikkelien 60Au / Breithauptiet 55Ag / Milleriet 40Zi / Alabandien 80Si / Galeniet 20Cl // Carbonaten ~ Magnetiet 200Mg / Smithsoniet 120Zr / Sideriet 150Y / Sphaerocobaltiet 200Ce / Rhodochrosiet 120Be / Calciet 180Fe / Dolomiet 120Cd / Ankeriet 90Bi / Kutnahoriet 180Al / Huntiet 150B / Aragoniet 120Etyleen / Strontianiet 200Cu / Witheriet 180Rn / Cerussiet 100Agaat / Barytocaleiet 150Sr / Azuriet 100Aluin / Malachiet 100Au / Rosasiet 120Graniet / Hydrozinciet 200Methaan (!) / Aurichalciet 100Th / Dawseniet 180Be / …