Integratie der Isomologische Verheffingen (IIV) – Ultrageneratief Poly•Isomair* Transwijs (UPIT)

Elk isomair en elk polyisomair verheffingsorganigram kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UPIT-presentatie/visitatie/locatie wordt ultraisogeneratief gegeven zodat elkeen deze indrukwekkende katum- tot katorevolutionaire landschapsstructuren leert inschouwen, begrijpen en integreren. Een kleine natuurvergoeding of wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ultraisosociobio•eco•geomologie ea.

*Onze Quantumevolutie heeft vele spiegelaanzichten die allen een aanzijn in naam hebben gekregen zijnde Quantum•Katum, Tensor•Kator en Scalar•Katar en onze donkere Tachyonevolutie heeft dit evenzeer zijnde Tachyon•Katyon, Tachyor•Katyor en Tachyar•Katyar. De gehele spiegelatomaire en spiegelmoleculaire kosmoisotopische katumevolutie is dus ook in deze spiegelnoemers in te delen die afgeleid zijn van het Grieks voor spiegel nl katoptro-.

IIO Integratie der Isomaire Organigrammen : 150O is de katummechanische verheffing van 10H•5B•40U•100C / 200C is de katummechanische verheffing van 20Aluin•80C2H4•100O / 220H is de katummechanische verheffing van 10Ar•45Al•85U•100o / …

UIO Ultrageneratieve Poly•Isomaire Omgevings•Raadpleging : Elke isomaire (landschaps)verheffing kan spontaan in teleraadpleging genomen worden. Een wijkwerkchequevergoeding is aangewezen.